Аденовіруси як модель у дослідженнях впливу факторів космічного польоту

Носач, ЛМ, Повниця, ОЮ, Жовновата, ВЛ
Косм. наука технол. 2007, 13 ;(2):086-089
https://doi.org/10.15407/knit2007.02.086
Мова публікації: Українська
Анотація: 
Умови модельованої мікрогравітації незалежно від множинності інфікування суттєво не впливали на репродукцію аденовірусу в клітинах, які піддавали клиностатуванню протягом 48 год одразу після адсорбції вірусу. Інкубування інфікованих клітин до клиностатування в стаціонарних умовах при 4 °С протягом 3 діб («передстартові» умови) не змінювало кількості інфікованих клітин відносно контролю, проте були виявлені деякі зміни морфології клітин, як округлення і агрегація. Аденовіруси, які знаходяться в рідині, не втрачають інфекційності при клиностатуванні при 4 та 20–22 °С протягом 90 і 60 днів відповідно. Розроблена модель для дослідження впливу факторів космічного польоту на взаємовідносини геномів аденовірусу і вірусу Епштейна–Барр при спільному інфікуванні лімфобластоїдних клітин.
Ключові слова: інфекційність, аденовіруси, клиностатування
References: 
1.  Дяченко Н. С, Нас И., Беренчи Д. та інш. Аденовирус, клетка, организм. — Киев: Наук, думка, 1988.—232 с.
2.  Носач Л. Н., Дяченко Н. С. Цитопатология аденовирус­ной инфекции. — Киев: Наук, думка, 1982.—124 с.
3.  Носач Л. Н., Дяченко Н. С, Повница О. Ю. и др. Изучение состояния вирусных геномов в условиях сме­шанной инфекции лимфобластоидных клеток аденови­русом и вирусом Эпштейна—Барр // Цитология и генетика.—1998.—32, № 4.—С. 82—88.
4.  Носач Л. Н., Дяченко Н. С, Тарасишин Л. А. и др. Определение в наземных условиях температурного ре­жима, длительности пребывания аденовируса человека на орбитальных станциях и влияния клиностатирова-ния на некоторые его свойства // Космічна наука і технологія.—2003.—9, № 1.—С. 96—101.
5.  Повница О. Ю., Дяченко Н. С, Черномаз А. А. и др. Особенности репродукции аденовируса человека типа 2 в культурах лимфобластоидных клеток В- и Т-феноти-па // Микробиол. журн.—1997.—59, № 6.—С. 12—20.
6.  Смирнова И. А., Кишинская Е. Г., Носач Л. Н. и др. Структурные изменения генома лимфобластоидных клеток В- и Т-фенотипа при моно- или двойном инфи­цировании аденовирусом и вирусом Эпштейна — Барр // Экспериментальная онкология.—2001.—23, № 1.— С. 57—60.
7.  Bordigoni P., Carret A-S., Venard V., et al. Treatment of adenovirus infections in patients undergoing allogeneic hematopoietic stem cell transplantation // Clin Infect Dis.— 2001.—32.—P. 1290—1297.
8.  Fuse A., Sato T. Effect of microgfavity changes on virus ingection in mice // J. Gravit. Physiol.—2004.—11(2).— P. 65—66.
9.  Ginsberg H. S. Immune states in long-term space flights // Life Sci. Space Res.—1971.—9.—P. 1—9.
10.  Gordon Y. J., Gordon R. Y., Romanowski E., Araullo-Cruz T. P. Prolonged recovery of desiccated adenoviral serotypes 5, 8 and 19 from plastic and metal surfaces in vitro // Ophtalmology.—1993.—100, N 12.—P. 1835— 1840.
11.  Howard D. S., Phillips G. L., Reece D. E. Adenovirus infections in hematopoietic stem cell transplant recipients // Clin. Infect Dis.—1999.—29.—P. 1494—1501.
12.  La Rosa A. M., Champlin R. E., Mirza N., et al. Adenovirus infections in adult recipients of blood and marrow trans­plants // Clin Infect. Dis.—2001.—32.—P. 871—876.
13.  Ling P. D., Lednicky J. A., Keitel W. A., et al. The dynamics of herpesvirus and polyomavirus reactivation and shedding in healthy adults: a 14-month longitudinal study // J. Infect. Dis.—2003.—187.—P. 1571 — 1580.
14.  Long J. P., Pierson S., Hughes J. H. Rhinovirus replication in Hela cells cultured under conditions of simulated micro-gravity // Aviat. Space Environ Med.—1998.—69.— P. 851—856
15.  Long J. P., Pierson S., Hughes J. H. Suppression of Epstein-Barr virus reactivation in lymphoid cells cultured in stimulated microgravity // In Vitro Cell Dev. Biol. Anim.— 1999.—35, N 1.—P. 49—54.
16.  Mehta S. K., Cohrs R. J., Forghani В., et al. Stress-induced subclinical reactivation of varicella zoster virus in astronauts // J. Med. Virol.—2004.—72.—P. 174—179.
17.  Mehta S. K., Stowe R. P., Fieveson A. H., et al. Reactivation and shedding of cytomegalovirus in astronauts during spaceflight // J. Infect Dis.—2000.—182 (6).—P. 1761 — 1764.
18.  Payne D. A., Mehta S. K., Tyring S. K., et al. Incidence of Epstein—Barr virus in salina during spaceflight // Aviat. Space Environ Med.—1999.—72.—P. 1211 — 1213.
19.  Pierson D. L. Microbal contamination of spacecraft // Gravit Space Biol Bull.—2001.—14 (2).—P. 1—6.
20.  Pierson D. L., Stowe R. P., Phillips Т. М., et al. Epstein-Barr virus shedding by astronauts during space flight // Brain Behav Immun.—2005.—19 (3).—P. 235— 242.
21.  Sonnenfeld G., Gould C. L., Williams J., Mandel A. D. Inhibited interferon production after space flight // Acta Microbiol. Hung.—1988.—35 (4).—P. 411—416.
22.  Sonnenfeld G., Shearer W. T. Immune function during space flight // Nutrition.—2002.—18(10).—P. 899—903.
23.  Stowe R. P., Mechta S. K., Ferrando A. A., et al. Immune responses and latent herpesvirus reactivation in spaceflight // Aviat. Space Environ Med.—2001.—72.—P. 884—891.
24.  Stowe R. P., Pierson D. L., Barrett A. D. Elevated stress hormone levels relate to Epstein-Barr virus reactivation in astronauts // Psychosom. Med.—2001.—63.—P. 891 — 895.
25.  Stowe R. P., Pierson D. L., Feeback D. L., Barrett A. D. Stress-induced reactivation of Epstein-Barr virus in astro­nauts // Neuroimmunomodulation.—2000.—8 (2).— P. 51—58.
26.  Stowe R. P., Sams C. F., Pierson D. L. Effect of mission duration on neuroimmune responses in astronauts // Aviat. Space Environ Med.—2003.—74 (12).—P. 1281 — 1284.
27.  Wang W. H., Wang H. L. Fulminant adenovirus hepatitis following bone marrow transplantation. A case repart and brief review of the literature // Arch. Pathol. Lab. Med.— 2003.—127.—P. 246—248.

28.  Zayzafoon M., Meyers V. E., McDonald J. M. Microgravity: the immune response and bone // Immunol Rev.—2005.— 208.—P. 267—280.