Визначення структурних особливостей поверхні ШСЗ

Єпішев, ВП, Ісак, ІІ, Мотрунич, ІІ, Найбауер, ІФ, Новак, ЕЙ
Косм. наука технол. 2007, 13 ;(1):054-59
https://doi.org/10.15407/knit2007.01.054
Мова публікації: російська
Анотація: 
Розглядається можливість вивчення характеристик окремих ділянок поверхні ШСЗ за результатами наземних оптичних спостережень. Використання результатів колориметрії, поляриметрії і встановленої орієнтації окремих фрагментів поверхні ШСЗ дозволяє у 85 % випадків успішно змоделювати складну форму космічного апарата. Показані шляхи розв'язку цих задач на основі аналізу даних спостережень.
Ключові слова: колориметрія, оптичні спостереження, поляриметрія
References: 
1. Братийчук М. В., Гвардионов А. Б., Епишев В. П. и др Фотоэлектрическая фотометрия спутника «Интеркос­мос-Болгария-1300» // Кинематика и физика небес тел.—1986.—2, № 1.—С. 60—65.
2.  Ландсберг Г. С. Оптика. — М.: Наука, 1976.—926 с.

3.  Мартынов Д. Я.  Курс практической астрофизики.  — М.: Наука, 1977.—543 с.