Спектрополяриметр наземного супроводу космічного експерименту «Планетний моніторинг»

Відьмаченко, АП, Іванов, ЮС, Мороженко, ОВ, Неводовський, ЄП, Синявський, ІІ, Сосонкін, МГ
Косм. наука технол. 2007, 13 ;(1):063-070
https://doi.org/10.15407/knit2007.01.063
Мова публікації: російська
Анотація: 
Планується виготовити спектрометр-поляриметр для вимірювання лінійної поляризації випромінювання від небесних об'єктів в спектральному діапазоні XX = 350–930 нм. Спектрополяриметр матиме панорамний приймач випромінювання та конструктивні особливості, які дозволять мінімізувати кількість оптичних елементів та їхню товщину. Кожен оптичний елемент спектрополяриметра сконструйовано таким чином, щоб він здатен був реалізувати якомога більше індивідуальних функцій (пропускання світла, вимірювання поляризації, здійснення оптичної корекції світлового променя і т. п.) одночасно. Запропоновано виключити зі схеми спектрополяриметра елементи розкладання світла у спектр як окремий пристрій. Замість них використано призму Волластона унікальної конструкції. Вона складається із двох клинів зі сферичними бічними поверхнями, які мають зміщені центри кривизни. Ця ж призма Волластона виконує роль поляризаційної призми і дисперсійної системи. Така конструкція дозволить покращити пропускання світлового потоку у 3–10 разів.
Ключові слова: оптична корекція, поляризація, спектрополяриметр
References: 
1.  ГОСТ 3514-76. Стекло оптическое бесцветное. Техни­ческие условия. — Введ. 06.10.76.
2.  Лебедева В. В. Техника оптической спектроскопии. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1977.—354 с.
3.  Мороз В. И. Физика планеты Марс. — М.: Наука, 1978.—412 с.
4.  Пейсахсон И. В. Оптика спектральных приборов: Изд. 2-е, доп. и перераб. — Л.: Машиностроение, 1975.— 312 с.
5.  Слюсарев Г. Г. Методы расчета оптических систем. — Л.: Машиностроение, 1969.—672 с.
6.  Слюсарев Г. Г. Расчет оптических систем. — Л.: Машиностроение, 1975.—639 с.
7.  Clancy R. Т., Grossman, A. W., Wolff M. J., et. al. Water vapor saturation at low altitudes around Mars aphelion: a key to Mars climate? // Icarus.—1996.—122, N 1.— P. 36—62.
8.  Gehrels T. (ed.) Jupiter. — Tucson, Arizona: Univ. Press, 1983.—612 p.
9.  Gehrels Т., Mattheus M. S. Saturn. — Tucson, Arizona: Univ. Press, 1984.—686 p.
10.  Hansel S. A., Wells W. K., Hunten D. M. Optical detection of lightnings on Venus // Icarus.—1995.—117, N 2.— P. 345—351.
11.  Hunten D. M., Colin L., Donahue T. M., et. al. Venus. — Tucson, Arizona: Univ. of Arizona Press, 1983.—863 p.
12.  Kieffer  H.  H.   Mars.   —  Tucson,  Arizona:  Univ.   Press, 1992.—1494 p.

13.  SCHOTT™. Katalog Optisches Glas "SCHOTT-2000". — 2000.—723 p.