Сонячно-земні зв'язки за експериментальними даними про зміни тривалості доби в 1832-2000 рр.

1Курбасова, ГС, 2Корсунь, АО, Рибалова, ММ, Шлікар, ГМ
1Кримська астрофізична обсерваторія, Науковий, АР Крим
2Головна астрономiчна обсерваторiя Нацiональної академії наук України, Київ
Косм. наука технол. 2007, 13 ;(1):060-062
https://doi.org/10.15407/knit2007.01.060
Мова публікації: російська
Анотація: 
Обговорюються результати аналізу послідовності експериментальних даних про середньорічні відхилення D тривалості доби від стандартного значення (86 400 с) на інтервалі 168 років. Досліджується знайти можливий зв'язок між основними неприпливними варіаціями величини D і змінами деяких характеристик сонячної активності, процесів у магнітосфері, сейсмічної активності Землі. Отримано, що сонячна активність може впливати на процес генерації основних неприпливних коливань величини D. В основі цього впливу, очевидно, лежить тенденція до синхронізації обертальних і коливальних рухів у Сонячній системі.
Ключові слова: неприпливні коливання, синхронізація, сонячна система
References: 
1.  Библиотека программ LIDA-2. — Новосибирск: ВЦ СО АН СССР, 1983.—161 с.
2.  Кендалл М. Дж., Стьюарт А. Многомерный статистиче­ский анализ и временные ряды. — М.: Наука, 1976.— 736 с.
3.  Котляр П. Е., Ким В. И. Положение полюса и сейсми­ческая активность Земли. — Новосибирск: ОИГГМ СО РАН, 1994.—123 с.
4.  Марпл С. Л. Цифровой спектральный анализ и его приложения. — М.: Мир, 1990.—584 с.

5.  Ривин Ю. Р. Циклы Земли и Солнца. — М.: Наука, 1989.—187 с.