Інваріантно-регульована обробка вимірювань поточних навігаційних параметрів КА і ракет-носіїв

Манін, АП
Косм. наука технол. 2007, 13 ;(1):044-048
https://doi.org/10.15407/knit2007.01.044
Мова публікації: російська
Анотація: 
Досліджується системний підхід до розв'язування задач оцінювання руху космічних апаратів, в основу якого покладено інваріантно-групові властивості моделей pyx-спостереження. Використовується та обставина, що більшість математичних моделей «pyx-спостереження» характеризуються сукупністю інваріантів, які можна використати при розв'язуванні задач ідентифікації і оцінювання параметрів руху.
Ключові слова: інваріантно-групові властивості, математичні моделі «pyx-спостереження», сукупність інваріантів
References: 
1. Булычев Ю. Г., Мании А. П. Метод марковско-группо­вой фильтрации параметров движения объектов // Радиотехника и электроника.—1991.—36, № 5.— С. 927—934.
2. Булычев Ю. Г., Манин А. П. Математические аспекты определения движения летательных аппаратов. Моно­графия. — М.: Машиностроение, 2000.—252 с.

3. Манин А. П. Теория и практика инвариантно-регуляризированного оценивания параметров движения ЛА в условиях структурно-параметрической неопределенно­сти. Монография. — М.: Министерство обороны РФ, 2005,—236 с.