Повернення орбіт геосинхронних об'єктів у площину екватора і ризик зіткнення на геостаціонарній орбіті

Єпішев, ВП, Мотрунич, ІІ, Клімик, ВУ
Косм. наука технол. 2007, 13 ;(1):049-053
https://doi.org/10.15407/knit2007.01.049
Мова публікації: Українська
Анотація: 
Досліджується зв'язок повернення орбіт некерованих геосинхронних об'єктів у площину екватора із ризиком зіткнень на геостаціонарній орбіті. При малих нахилах орбіти найнебезпечніших некерованих об'єктів ймовірність зіткнення може збільшитися в 3–6 разів, але залишиться дуже малою. Приводиться розподіл по довготі небезпечних ділянок геостаціонарної орбіти, встановлено його періодичність на достатньо великих проміжках часу. Ризик зіткнення по довготі може змінюватися в два рази.
Ключові слова: геостаціонарна орбіта, ймовірність зіткнення, некеровані геосинхронні об'єкти
References: 
1.  Багров А. В., Ерпылев Н. П., Микиша А. М. и др. Экспериментальная геодинамика: наблюдения геоста­ционарных ИСЗ // Науч. информ. Астрон. совет АН СССР.—1991.—Вып. 69.—С. 35—51.
2.  Єпішев В. П., Мотрунич І. І., Клімик В. У. Ризик зіткнення штучних космічних об'єктів на геосинхрон-них орбітах // Космічна наука і технологія.—2004.— 10, № 5/6.—С 159—163.
3.  Сочилина А. С, Киладзе Р. И., Григорьев К. В., Вершков А. Н. Каталог орбит геостационарных спутни­ков. — С.-Петербург: ИТА РАН, 1996.—104 с.
4.  Hernandez С, Jehn R. Classification of geosynchronous objects. Issue 8. — Darmstadt: ESA ESOC, 2006.—119 p.

5.  Klimik V., Kizyun L. Hazard of collisions in geostationary ring // Кинематика и физика небес, тел. Прило­жение.—2005.—№ 5.—С. 393—397.