Трансформація спорадичної маломасової метеороїдної складової в аерозоль верхньої атмосфери Землі

Козак, ПМ, Кручиненко, ВГ, Крученицький, ГМ, Івченко, ВМ, Козак, ЛВ, Білокриницька, ЛМ, Тарануха, ЮГ, Рожило, ОО
Косм. наука технол. 2010, 16 ;(4):13-21
https://doi.org/10.15407/knit2010.04.013
Мова публікації: Українська
Анотація: 
Розглядається проблема утворення аерозолів у верхній атмосфері з метеороїдів масами 10-18‒10-8 г, що потрапляють на Землю. На основі аналітичних розв’язків спрощених класичних рівнянь гальмування та нагрівання малих метеороїдів визначаються максимальні температури частинок, яких вони досягають протягом свого руху в атмосфері, та висоти, на яких частинки досягають критично малої швидкості («висоти зупинки»). Прийнято, що космічна частинка перетворюється на аерозоль коли вона не досягає температури плавлення. Побудовано базову вхідну характеристику‒ тривимірний розподіл густини ймовірності кількості таких частинок по критичних для досягнення температури плавлення параметрах: початковій масі, швидкості та куту входження в атмосферу. Отримано, що кам’яні частинки з масами, меншими за 1.7 · 10-14 г, стають аерозолями незалежно від інших параметрів. Шляхом трансформації даного розподілу у відповідності до рівнянь метеорної фізики отримано двовимірний розподіл по масі та висоті утворення у атмосфері аерозолів космічного походження.
Ключові слова: аерозолі, верхня атмосфера, метеороїди
References: 
1. Волощук Ю. И., Кащеев Б. Л., Кручиненко В. Г. Метеоры и метеорное вещество. — Киев: Наук. думка, 1989. — 294 с.
2. Кручиненко В. Г. Приток космических тел на Землю в широком интервале масс // Кинематика и физика небес. тел. — 2002. — 18, № 2. — С. 114—127.
3. Кручиненко В. Г. Тепловые взрывы метеороидов в атмосфере Земли // Кинематика и физика небес. тел. — 2004. — 20, № 3. — С. 269—282.
4. Лебединец В. Н. Пыль в верхней атмосфере и косми­ческом пространстве. Метеоры. — Л.: Гидрометеоиз-дат, 1980. — 250 с.
5. Лебединец В. Н. Аэрозоль в верхней атмосфере и кос­мическая пыль. — Л.: Гидрометеоиздат, 1981. — 272 с.
6. Левин Б. Ю. Физическая теория метеоров и метео­рное вещество в Солнечной системе. – М.: Изд-во АН СССР. — 1956. — 296 с.
7. Фесенков В. Г. К вопросу о микрометеоритах // Мете­оритика. — 1955. — 12. — С. 3—14.
8. Brownlee D. E., Hodge P. W. Ablation debris and prima­ry micrometeoroids in the atmosphere // Space Res. — 1973. — 13/2. — P. 1139—1151.
9. Ceplecha Z. Influx of interplanetary bodies onto Earth // Astron. and Astrophys. — 1992. — 263. — P. 361—366.
10. Nady B. Carbonaceous meteorites. — Amsterdam, New York, 1975. — 747 p.
11. Öpik E. J. Researches on the physical theory of meteor phenomena // Publ. Obs. Astr. Tartu. — 1937. —29, N 5. — 67 p.
12. Öpik E. J. Interplanetary dust and terrestrial accretion of meteoric matter // Irish Astron. J. — 1956. — 4, N 3/4. — P. 84—135.
13. Öpik E. J. Physics of Meteor Flight in the Atmosphere. — New York: Interscience Publ., 1958. — 174 p.
14. Whipple F. L. The theory of micro-meteorites. Part I. In an isothermal atmosphere // Proc. Nat. Acad. Sci. Amer. — 1950. — 36, N 12. — P. 686—695.

15. Whipple F. L. The theory of micro-meteorites. Part II. In heterothermal atmospheres // Proc. Nat. Acad. Sci. Amer. — 1951. — 37, N 1. — P. 19—29.