Початкова виставка безплатформових інерційних навігаційних систем ракет з похилим стартом

Калногуз, АМ, Тиховський, ВМ, Батаєв, ВО, Рюмін, ММ, Пільгуй, ВМ
Косм. наука технол. 2010, 16 ;(4):37-45
https://doi.org/10.15407/knit2010.04.037
Мова публікації: російська
Анотація: 
Розв’язується задача початкового виставляння безплатформових інерціальних навігаційних систем (БІНС) ракет з нахиленим стартом. У математичній моделі роботи акселерометрів і давачів кутових швидкостей в алгоритмах БІНС використовуються кватерніони. Оцінюються дві проекції вектора відхилень датчиків кутових швидкостей на площину меридіану точки старту.
Ключові слова: БІНС, математична модель, похилий старт
References: 
1.  Бабич О. А. Обработка информации в навигационных комплексах. — М.: Машиностроение, 1991. — 512 с.
2.  Бранец В. Н., Шмыглевский И. П. Применение кватер­нионов в задачах ориентации твердого тела. — М.: На­ука, 1973. — 320 c.

3.  Златкин О. Ю., Иванов А. А., Тиховский В. М. Ком­пенсационный метод начальной выставки бесплат­форменной инерционной навигационной системы // Механіка та машинобудування. — 2007. — № 2. — С. 42—64.