Вікові варіації магнітних полів сонячних плям: зіставлення різних індексів

Лозицька, НЙ
Косм. наука технол. 2010, 16 ;(4):30-36
https://doi.org/10.15407/knit2010.04.030
Мова публікації: російська
Анотація: 
Виявлено достовірні міжрічні та вікові варіації магнітних полів сонячних плям, які суттєво відрізняються від варіацій чисел Вольфа. Тренди модуля напруженості Bmax магнітних полів сонячних плям за спостереженнями 1992‒2008 рр. в обсерваторіях Маунт Вілсон та Кітт Пік помітно відрізняються. Аналізуються причини цієї розбіжності. Показано, що індекс Bsp менше за інші залежить від повноти програм спостережень, якості інструментів та астроклімату на різних обсерваторіях, тому годиться для глобального моніторингу міжрічних та вікових варіацій сонячних магнітних полів. Дослідження включає дані об’єднаної бази даних магнітних полів сонячних плям Пулківської обсерваторії, архіву даних магнітних полів сонячних плям Кримської астрофізичної обсерваторії та синоптичних програм на 150-футовому сонячному телескопі обсерваторії Маунт Вілсон.
Ключові слова: індекси, варіації, сонячні плями
References: 
1.   Блудова Н. Г., Обридко В. Н. Вариации относительной площади тени пятен за 1874—1976 гг. // Физическая природа солнечной активности и прогнозирование ее геофизических проявлений: Тр. Междунар. конф. — С. Пб., 2007. — С. 55—58.
2.   Витинский Ю. И. Цикличность и прогнозы солнеч­ной активности. — Л.: Наука, 1973. — 258 с.
3.   Лозицкая Н. И. Сравнение новых индексов солнеч­ной активности // Изв. Крым. астрофиз. обсервато­рии. — 2002. — 98. — С. 187—188.
4.   Лозицкая Н. И., Лямова Г. В., Малащук В. М. Сравне­ние результатов визуальных измерений магнитных полей крупных солнечных пятен, выполненных в разных обсерваториях в 23 цикле солнечной актив-
ности // Изв. Крым. астрофиз. обсерватории. — 2007. — 103. — С. 60—67.
5.   Милецкий Е. В., Наговицын Ю. А. Временные вариа­ции среднегодовых значений напряженности маг­нитных полей солнечных пятен // Солнце в эпоху смены знака магнитного поля: Тр. Междунар. конф. — С. Пб., 2001. — С. 281—283.
6.   Милецкий Е. В., Наговицин Ю. А., Бембеева И., Федо­рова Т. Новый индекс магнитных полей солнечных пятен // Солнечная активность и космические лучи после смены знака полярного магнитного поля Сол­нца: Тез. докл. Междунар. конф. — С. Пб., 2002. — С. 62.
7.   Обридко В. Н. Солнечные пятна и комплексы актив­ности. — М.: Наука, 1985. — 256 с.
8.   Ривин Ю. Р. Магнитное поле солнечных пятен во вто­рой половине прошлого века по среднегодовым зна­чениям // Солнечная и солнечно-земная физика: Тр. Всерос. конф. — С. Пб., 2008. — С. 333—336.
9.   Krivova N. A., Balmaceda L., Solanki S. K. Reconstruc­tion of solar total irradiance since 1700 from the surface magnetic flux // Astron. and Astrophys. — 2007. — 467. — P. 335—346.
10. Livingston W., Penn M. Are sunspots different during this solar minimum? // Eos. Trans. Amer. — 2009. — 90, N 30. — P. 257—264.

11. Lozitska N. I. Interannual Variations of the Sunspots Mag­netic Fields from 1924 to 2004 // Кинематика и физи­ка небес. Тел. Приложение (Kinematics and Physics of Celestial Bodies. Suppl.). — 2005. — N 5. — P. 151—152.