Прогнозування навантаженості панелей сонячних батарей космічного апарату в процесі розкриття з урахуванням їх конструкційного виконання і технології виготовлення

Богомаз, ГІ, Драновський, ВЙ, 1Семенов, ЛП, Трякін, ВП, Хрущ, ІК
1Державне космічне агентство України, Київ
Косм. наука технол. 1999, 5 ;(4):11–15
https://doi.org/10.15407/knit1999.04.011
Мова публікації: російська
Анотація: 
Представлена методика дослідження навантаженості панелей сонячних батарей космічного апарата, яка дозволяє проводити комплексний аналіз процесу разгортання системи панелей багатоланцюгової структури з урахуванням її конструктивних, технологічних та функціональних особливостей.
Ключові слова: космічне приладобудування, разгортання системи панелей, сонячні батареї
References: 
1.  Акуленко   Л.   Д.,   Михайлов   С.   А.,   Черноусько   Ф.   Л. Моделирование динамики манипулятора с упругими звень­ями // Изв. АН СССР. Механика твердого тела.—1981.— № 3.—С. 118—124.
2.  Гуляев В. И., Завражина Т. В. Динамика пространственных движений космического упругого робота-манипулятора // Космічна наука і технологія.—1997.—3, № 3/4.—С. 90— 95.
3.  Закора Л. В., Хрущ И. К. Анализ динамики и прочности стержневых систем космической техники методом конеч­ных элементов // Космическая наука и техника. — Киев: Наук, думка, 1992.—С. 50—53.
4.  Лоу, Видиасагар. Лагранжева форма уравнений движения манипуляционных робототехнических  систем с упругими звеньями   //   Соврем,   машиностроение.—1989.—№   3.— С. 98—105.
5.  Лурье А. И. Аналитическая механика. — М.: Физматгиз, 1961.—824 с.
6.  Уай   Б.,   Фурумото  Н.,   Бэнерджи   Э.   К.,   Барбе   П.   М. Моделирование и расчет динамики развертывания панелей солнечных батарей космического аппарата // Аэрокосмич. техника.—1987.—№ 5.—С. 161 — 169.

7.  Хрущ И. К. Моделирование движения многозвенной систе­мы   переменной   структуры   //   Динамика   и   управление движением механических систем.  — Киев: Наук, думка, 1992.—С. 26—35.