Широтні особливості електромагнітної сумісності в регіональних мережах супутникового зв'язку

Курманов, ОС, Мазманішвілі, ОС
Косм. наука технол. 1999, 5 ;(4):54–60
https://doi.org/10.15407/knit1999.04.054
Мова публікації: російська
Анотація: 
Розглянута задача розрахунку та візуалізації ймовірності похибки  PeM  при передаванні цифрової інформації в системі зв'язку із спутниками-передавачами на геостаціонарній орбиті. На основі побудованого алгоритму оцінки ймовірності похибки при передаванні цифрової інформації в системах спутникового зв'язку із фазовою маніпуляцією розроблено програмний засіб розрахунку та візуалізації регіональних карт ймовірності похибок. Наведено приклади розрахунку спрощеної системи спутникового зв'язку для обраних екваторіальних та середньоширотних регіонів, вивчено вплив широти на сумісність системи зв'язку.
Ключові слова: геостаціонарні супутники, регіональні мережі, сумісність систем зв'язку
References: 
1.  Калашников Н. И. Основы расчета электромагнитной со­вместимости систем связи через ИСЗ. — М.: Связь, 1970.— 160 с.
2.  Кантор Л. Я., Тимофеев В. В. Спутниковая связь и пробле­ма геостационарной орбиты. — М.: Радио и связь, 1988.— 168 с.
3.  Мазманишвили А. С., Рафалович О. Я. Оценка вероятности ошибок взаимовлияния при передаче дискретной информации в системах спутниковой связи // Электронное модели­рование.—1995.—17, № 4.—С. 94—95.
4.  Мазманишвили А. С., Рафалович О. Я. Численные модели помехоустойчивости  для украинских  региональных сетей спутниковой   связи   //   Космічна   наука   і   технологія.— 1998.—4, № 1.—С. 92—101.
5.  Петровский В. И., Седельников Ю. Е. Электромагнитная совместимость радиоэлектронных средств. — М.: Радио и связь, 1986.—216 с.

6.  Уайт Д. Р. Ж. Электромагнитная совместимость радиоэлек­тронных средств и непреднамеренные помехи. — М.: Сов. радио,   1977.—Вып.   1.—352  с.;   1978.—Вып.   2.—272  с.; 1979.—Вып. 3.—464 с.