Contents No 2, 2022

Space Materials and Technologies

Haidachuk, O.V., Kondratiev, A.V., Nabokina, T.P.
Language: Ukrainian
Space Sci. & Technol. 2022; 28(2):03-13
Nyrkova, L.I., Labur, T.M., Shevtsov, E.I., Nazarenko, O.P., Dorofeev, A.V., Osadchuk, S.O., Yavorska, M.R., Poklyatsky, A.G., Fedorchuk, V.E.
Language: Ukrainian
Space Sci. & Technol. 2022; 28(2):14-29

Study of the Earth from Space

Yemelyanov, M.O., Shelestov, A.Yu., Yailymova, H.O., Shumilo, L.L.
Language: Ukrainian
Space Sci. & Technol. 2022; 28(2):30-38

Spacecrafts and Payloads

Space Environment Monitoring and Space Debris

Bushuev, F.I., Kaliuzhnyi, M.P., Kriuchkovskyi, V.F., Kulichenko, M.O., Shulga, O.V., Zhang, Z., Bezrukovs, V., Malynovskyi, Ye.V., Reznichenko, O.M., Bryukhovetsky, O.B., Tuccari, G.
Language: English
Space Sci. & Technol. 2022; 28(2):48-53
Vovchyk, Ye.B., Bilinsky, А.I., Martynyuk-Lototsky, K.P., Virun, N.V., Pidsryhach, І.Ya., Nohach, R.T.
Language: Ukrainian
Space Sci. & Technol. 2022; 28(2):54-60

History of Space Research

Pylypchuk, O.Ya., Strelko, О.H., Korobchenko, A.A., Pylypchuk, O.O.
Language: Ukrainian
Space Sci. & Technol. 2022; 28(2):61-68