Про можливу реалізацію супутникового датчика мікроприскорень на основі нанотрубок

Клименко, ЮО, Яценко, ВО, Шатохіна, ЮВ, Пруцко, ЮВ, Семенів, ОВ
Косм. наука технол. 2008, 14 ;(2):073-076
https://doi.org/10.15407/knit2008.02.073
Мова публікації: російська
Анотація: 
Запропоновано ідею використання нанотрубок для створення чутливого елементу супутникового датчика мікроприскорень (наноакселерометра) нового типу. Функціонування пристрою забезпечується зміною електричної провідності нанотрубки під впливом зовнішніх інерційних сил. Обговорюється механізм роботи датчика мікроприскорень та приводяться рекомендації стосовно його реалізації.
Ключові слова: електрична провідность, мікроприскорення, нанотрубка
References: 
1.  Клименко Ю. А., Черемных О. К., Яценко В. А., Маслова Н. В. Состояние и перспективы создания микроспутников новых поколений: новые материалы, нанотехнология и архитектура // Космічна наука і технологія.—2001.—7, № 2/3.—С. 53—65.
2.  Ekinci К. L., Roukes M. L. Nanoelectromechanical systems // Rev. Sci. Instrum.—2005.—76.— Art. N 061101.
3.  Farajian A. A., Yakobson B. I., Mizuseki H., Kawazoe Y. Electronic   transport   through   bent   carbon   nanotubes:
nanoelectromechanical sensors and switches // Phys. Rev. В.—2003.—67.—Art. N 205423.
4.  Globus A., Bailey D., Han J., et al. NASA applications of molecular nanotechnology // J. Brit. Interplanetary Soc.— 1998.—51.—P. 145—152.
5.  Sapmaz S., Blanter Y. M., Gurevich L., van der Zant H. S. J. Carbon nanotubes as nanoelectromechanical systems // Phys. Rev. В.—2003.—67.—Art. N 235414.
6.  Sinha N., Ma J., Yeow T. W. Carbon nanotube-based sensors // J. Nanosci. and Nanotechnology.—2006.—6.— P. 573—590.

7.  Tombler T. W., Zhou C, Alexseyev L., et al. Reversible electromechanical characteristics of carbon nanotubes under local-probe manipulation // Nature.—2000.—405, N 15.— P. 769—772.