Інформативність оптичних діапазонів дистанційного спостереження Землі з космосу: практичні алгоритми

Станкевич, СА
Косм. наука технол. 2008, 14 ;(2):022-027
https://doi.org/10.15407/knit2008.02.022
Мова публікації: російська
Анотація: 
Описано алгоритми, що дозволяють практично оцінювати інформативність оптичних діапазонів дистанційного спостереження Землі з космосу з урахуванням спектральних характеристик типових об'єктів ландшафту та атмосфери. Наведено кількісні оцінки інформативності оптичних спектральних діапазонів при вирішенні уніфікованих тематичних задач, що може бути корисним при розробленні нових і конфігуруванні існуючих супутникових сенсорів.
Ключові слова: інформативність, алгоритми, дистанційне спостереження
References: 
1.Багатоспектральні методи дистанційного зондування Землі в задачах природокористування / За ред. В. І. Лялько, М. О. Попова. — Київ: Наук, думка, 2006.—360 с
2.  Кононов В. И. Обоснование методики определения разрешения на местности аэрокосмических систем с дискретными фотоприемниками // Космічна наука і технологія.—2002.—8, № 2/3.—С. 91 — 102.
3.  Кононов В. И., Станкевич С. А. Сравнительная оценка информативности цифровых аэрокосмических изображений высокого и низкого разрешения // Ученые записки Таврического национального университета им. B.  И. Вернадского.—2004.—17, № 2.—С. 88—95.
4.  Криксунов Л. 3. Справочник по основам инфракрасной техники. — М.: Сов. радио, 1978.—400 с.
5.  Попов М. А., Станкевич С. А. Методы оптимизации числа спектральных каналов в задачах обработки и анализа данных дистанционного зондирования Земли // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. — М.: ИКИ РАН, 2006.— Т. 1.—С. 106—112.
6.  Сивяков И. Н. Расчет разрешения оптико-электронных систем   //   Оптический   журн.—1998.—65,   №   2.—
C.  60—63.
7.  Станкевич С. А. Статичні аспекти визначення функції передавання модуляції аерокосмічних іконічних систем з дискретними фотоприймачами // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. — Львів: Львівська Політехніка, 2005.—Вин. П.—С 142—147.
8.  Станкевич С. А. Імовірнісно-частотна оцінка еквівалентної просторової розрізненності багатоспектральних аерокосмічних знімків // Космічна наука і технологія.— 2006.—12, № 2/3.—С 79—82.
9.  Станкевич С. А. Кількісне оцінювання інформативності гіперспектральних аерокосмічних знімків при вирішенні тематичних задач дистанційного зондування Землі // Дон. НАН України.—2006.—№ 10.—С 136—139.
10. Станкевич С. А. Оптимизация состава спектральных каналов гиперспектральных аэрокосмических изображений при решении тематических задач дистанционного  зондирования  Земли  //   Космічна  наука  і  технологія.—2007.—13, № 2.—С. 25—28.
11.  Станкевич С. А., Шолоник О. В. Адаптивное многомерное вероятностное преобразование многоспектральных цифровых аэрокосмических снимков // Тезисы Первой науч. конф. «Науки о Земле и космосе — обществу». — Киев: ЦАКИЗ, 2007.
12.  Федоровський О. Д., Якимчук В. Г. Моделювання процесу одержання інформації космічними системами зондування Землі // Геоінформатика.—2005.—№ 1.— С 41—48.
13.  Фукунага К. Ведение в статистическую теорию распознавания образов / Пер. с англ. — М.: Наука, 1979.— 368 с.

14.  Staenz К., Seeker J., Gao В.-С, et al. Radiative transfer codes applied to hyperspectral data for the retrieval of surface reflectance // ISPRS J. Photogrammetry and Remote Sensing.—2002.—57, N 3.—P. 194—203.