КЕ «Пента‒Втома». Чисельне моделювання теплових режимів блоку циклічного навантаження зразків в бортовий установці «Цикл-1»

Похил, ЮО, Кислов, ОМ, Романенко, ВГ, Левін, АЯ
Косм. наука технол. 2008, 14 ;(2):046-050
https://doi.org/10.15407/knit2008.02.046
Мова публікації: російська
Анотація: 
Наведено результати чисельного моделювання нестаціонарного температурного режиму блоку циклічного навантаження зразків різних матеріалів для двох варіантів конструктивної схеми в залежності від теплофізичних властивостей елементів конструкції та орбітальних умов космічного експерименту
Ключові слова: орбітальні умови, теплофізичні властивості, циклічне навантаження
References: 
1.  Гаврилов Р. В., Похил Ю. А., Яковенко Л. Ф. и др. Исследование влияния ФКП на циклическую долговечность материалов в условиях реального космического полета. КЭ «Пента—Усталость» // Космічна наука і технологія.—2003.—9, № 5/6.—С. 33—39.
2.  Гаврилов Р. В., Кислов А. М., Романенко В. Г., Фен-ченко В. Н. Пакет программ TRASS А для расчета тепловых режимов космических аппаратов // Космічна наука і технологія.—2004.—10, № 4.—С. 3 —16.

3. Похил Ю. А., Гаврилов Р. В., Яковенко Л. Ф. и др. Научная аппаратура и материалы для реализации КЭ «Пента—Усталость» // Космічна наука і технологія.— 2006.—12, № 1.—С. 3—11.