Вимірювання похибок наведення антени радіотелескопа РТ-70 за допомогою джерел природного радіовипромінювання

Набатов, ОС, Петренко, ОГ, Цюх, ОМ, Нестерук, ВМ, Пранцузов, BМ, Власенко, ВП, Залужний, РМ, Піскун, ОМ
Косм. наука технол. 2006, 12 ;(4):052-055
https://doi.org/10.15407/knit2006.04.052
Мова публікації: Російська
Анотація: 
У 2004 р. досліджувались похибки наведення антени радіотелескопа РТ-70 (Євпаторія), для чого була розроблена методика їхнього визначення з використанням природних радіо джерел. Досліджено залежність помилок наведення антени від кутомісних координат. Розроблено програмний комплекс, що дозволяє автоматично враховувати похибки наведення ще на етапі указания цілі.
Ключові слова: антена, похибки наведення, програмний комплекс
References: 
1.  Асланян А. М., Гулян А. Г., Козлов А. Н. и др. Измерения основных параметров антенны РТ-70 // Изв. вузов. Радиофизика.—1984.—27, № 5.—С. 543— 549.
2.  Белянский П. В., Сергеев Б. Г. Управление наземными антеннами и радиотелескопами. — М.: Сов. радио, 1980.—280 с.
3.  Власенко В. П., Крижанівський Є. А., Сорокін О. Ф., Цюх О. М. Система моніторингу навколоземного космічного простору // Наука і оборона.—2003.— № 4.—С. 50—53.
4.  Козлов А. Н., Тарасов В. Б., Титов В. Н. и др. Зеркальная система радиотелескопа РТ-70 // Изв. ву­зов. Радиофизика.—1973.—16, № 12.—С. 1909—1913.
5.  Кузьмин А. Д., Саломонович А. Е. Радиоастрономиче­ские методы измерений параметров антенн. — М., 1964.—184 с.
6.  Цюх А. М. Применение цифровой обработки в системе обратной связи радиотелескопа // 3rd International conference and Exhibition on Digital Signal Processing and its Applications, Proceedings-2. — Moscow, 2000.—P. 47—48.

7.  Molotov I., Konovalenko A., Agapov V., et al. Radar interferometer measurements of space debris using the Evpatoria RT-70 transmitter // Adv. Space Res.—2004.— 34, N 5.—P. 884—891.