Динаміка деформованої космічної системи тіл з програмно змінною конфігурацією

Драновський, ВЙ, 1Закржевський, ОЄ, Хорошилов, ВС
1Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка Національної академії наук України, Київ
Косм. наука технол. 2004, 10 ;(1):045-053
https://doi.org/10.15407/knit2004.01.045
Мова публікації: Російська
Анотація: 
Проведено побудову узагальненої математичної моделі і комп'ютерне моделювання динаміки космічного апарата, що несе пружне тіло змінної геометрії, зумовленої розгортанням за заданою програмою компактно сформованої системи у подовжений пружний елемент типу антени чи штанги гравітаційного стабілізатора.
References: 
1.  Белецкий В. В. Движение искусственного спутника относи­тельно центра масс. — М.: Наука, 1965.—416 с.
2.  Бранец В. Н., Шмыглевский И. П. Применение кватерни­онов в задачах ориентации твердого тела. — М.: Наука, 1973.—320 с.
3.  Виттенбург Й. Динамика систем твердых тел. — М.: Мир, 1980.—292 с.

4.  Лурье А. И. Аналитическая механика. — М.: Физматгиз.— 1961.—824 с.