Українська національна система моніторингу УФ-Б-радіації

Білокриницька, ЛМ, Білявський, ОВ, Крученицький, ГМ
Косм. наука технол. 2004, 10 ;(1):041-044
https://doi.org/10.15407/knit2004.01.041
Мова публікації: Російська
Анотація: 
На основі аналізу результатів прямих вимірювань розроблено емпіричну модель для розрахунку спектральної щільності УФ-Б-опроміненості земної поверхні за даними про загальний вміст озону і бал загальної хмарності. Розраховані відповідні кліматичні норми та обгрунтовано методику мапування полів у абсолютних одиницях і відхиленнях від цих норм.
References: 
1.  Белявский А. В., Грищенко В. Ф., Крученицкий Г. М. и др. Эмпирическая модель для расчета солнечной ультрафиоле­товой облученности по данным измерений, выполненных в ходе Второй Украинской Антарктической экспедиции // Науч. тр. УкрНИИГМИ.—1999.—Вып. 247.—С. 30—35.
2.  Белявский А. В., Захаров В. М., Крученицкий Г. М. Влияние облачности на обнаружимость трендов УФ-Б-об-лученности, обусловленных уменьшением общего содержа­ния озона // Оптика атмосферы.—1991.4, 9.С. 987—994.

3.  Научно-прикладной справочник по климату СССР. — Л.: Гидрометеоиздат, 1989.—Сер. 3, ч. 1—6, вып. 16.С. 45— 61.