Визначення в наземних умовах температурного режиму, тривалості перебування аденовірусу людини на орбітальних станціях і впливу клиностатування на деякі його властивості

Носач, ЛМ, Дяченко, НС, Тарасишин, ЛО, Жовновата, ВЛ, Бутенко, СІ, Повниця, ОЮ
Косм. наука технол. 2003, 9 ;(1):096-101
https://doi.org/10.15407/knit2003.01.096
Мова публікації: Російська
Анотація: 
Встановлено, що аденовірус людини серотипу 2 достатньо стійкий до впливу температури, тому що зберігає інфекційійність при температурі +20...22ºС до 60 діб, а при температурі +4º С – до 90 діб. Виявлено деяке зниження антитілозв'язуючої активності підродо- і родоспецифічних антигенних детермінант гексону (білка капсиду) вірусу, інкубованого при температурі +20...22º С. більш виражене в родоспецифичній детермінанті. Практично повністю зберігається активність обох детермінант гексону вірусу, інкубованого при температурі +4 ºС протягом 10 і 20 діб. Ця обставина свідчить про придатність аденовірусу людини для космобіологічних експериментів і повинна враховуватися при конструюванні приладу «Вірус», у якому експонування аденовірусу на орбіті може проводитися при температурі +4 ºС або +20-.22 °С в залежності від умов космічного польоту, але для зберігання повноцінної антигенної структури гексону аденовірусу краще використовувати перший температурний режим. Показано, що інфекційність аденовірусу типу 2 зберігається в умовах горизонтального клиностатування протягом 10–90 діб. При клиностатувапні протягом 10 і 20 діб відзначене деяке зниження антитілозв'язуючої активності підродоспецифічної антигенної детермінанти гексону. Це свідчить про певну стійкість аденовірусу до мікрогравітації і дозволить в подальшому вичленити вплив інших чинників в умовах реального космічного польоту.
Ключові слова: аденовірус людини, клиностатування, орбітальні космічні станції
References: 
1.  Жуков-Вережников H. H., Майский И. Н., Пехов А. П., Нефедьева Н, Н. Космическая микробиология // Микроби­ология.—1961.—30, № 5.—С. 809—817.
2.  Кордюм В. А., Поливода Л. В., Машинский А. Л., Коньшин Н. И. Рост микроорганизмов вне Земли // Влияние косми­ческого полета на развивающиеся организмы. — Киев: Наук, думка, 1978—С. 64—113.
3.  Кордюм Е. Л., Попова А. Ф., Коньшин Н. И. Ультраструк­тура клеток Proteus vulgaris, выросших в условиях косми­ческого полета // Влияние космического полета на разви­вающиеся организмы. — Киев: Наук, думка, 1978.— С. 114—148.
4.  Микроорганизмы в космическом полете / Под общ. ред. К. М. Сытника. — Киев: Наук, думка, 1983.—156 с.
5.  Носач Л. Н., Дяченко Н. С. Цитопатология аденовирусной инфекции. — Киев: Наук, думка, 1982. —124 с.
6.  Таирбеков М. Г., Парфенов Г. П. Поведение клетки в гравитационном поле // Успехи современной биологии.— 1983.—96, вып. 3 (6).—С. 426—434.
7.  Тарасишин Л. А. Выявление аденовирусных антигенов с использованием иммуноферментного анализа // Лабора­торное дело.—1990.—№ 7.—С. 66—88.
8.  Chang D., Paulsen A., Johnson Т. С., Consign' R. A. Virus protein assembly in microgravity // Adv. Space Res.—1993.— 13, N 7.—P. 252—257.
9.  Cogoli A., Bechler В., Muller O., Hunzinger E. Effect of microgravity on lymphocyte activation // Proc. of the Norder-ney Symposium of Scientific Results of the German Spacelab Mission Dl, Norderney, Germany, 27-29 August 1986, Ger­many, 1986.—P. 366—375.
10. Duke P. J., Montufar-Solis D., Hamazaki Т., Sato A. Clinorotation of micromass cultures of mouse limb bud cells reduces nodule numbers, but not size // Abstracts 31-st Scientific Assembly of COSPAR 14-21 July, 1996.—The University of Birmingham, England, 1996. P. 307.
11.  Hotchin J., Loreuz P., Hemenway C. Survival of microor­ganisms in space // Nature.—1965.—206, N 4983.—P. 442— 445.
12.  Kordyum E. L. Effects of altfered gravity on plant cell processes: results of recent space and clinostatic experiments // Adv. Space Rev.—1994.—14, N 8.—P. 77—85.
13.  Kornyushenkova I. N. Human microflora statement in spaceplights and ecological means of it's correction // Abstracts 31-st Scientific Assembly of COSPAR 14—21 July, 1996. — England, The University of Birmingham, 1996.—307 p.
14.  Lapchine L., Moatti N.. Richoilley G., et al. Antibacterial activity of antibiotics in space conditions // Proc. of the Norderney symposium on Scientific Results of the German Spacelab, Mission Dl, Norderney, Germany, 27-29 August 1986, Germany, 1986.—P. 366—375.
15.  Tairbekov M. G. Gabova A. V. Cell culture in vitro in microgravity // Abstracts 31-st Scientific Assewbly of COSPAR 14—21 July, 1996. England, The University of Birmingham, 1996.—307 p.
16.  Talas M., Batkai L., Stoger I., et al. Results of space experiment program «Interferon» // Acta Microbiol. Hungarica.—1983.— 30, N 1.—P. 53—61.

17.  Viktorov A. N., Novikova N. D. Microbial evolution in orbital station environment in condition of multiyear exploration // Abstracts 31-st Scientific Assembly of COSPAR 14-21 July, 1996. — England, The University of Birmingham, 1996.— 307 p.