Комплекс визначення параметрів орієнтації космічного апарату «Січ-1М»

Білецький, ВМ, Єфименко, МІ, Кудін, МІ, Піза, НД, Швець, КВ
Косм. наука технол. 2003, 9 ;(1):008-014
https://doi.org/10.15407/knit2003.01.008
Мова публікації: Російська
Анотація: 
Представлено програмно-апаратний комплекс визначення орієнтації космічного апарата, розроблений в науково-виробничому підприємстві «Хартрон-КОНСАТ» (м. Запоріжжя). Передбачається експлуатація комплексу в Національному центрі управління та випробувань космічних засобів при роботі з КА «Січ-1М». Приведено основні задачі, які вирішуються комплексом, описано функціональну структуру комплексу. Розглянуто алгоритми визначення орієнтації.
Ключові слова: апаратний комплекс, орієнтація космічного апарату, Січ-1М
References: 
1.  Бранец В. А., Шмыглевский И. П. Применение кватернио­нов в задачах ориентации твердого тела. — М.: Наука, 1973.—320 с.
2.  Ефименко Н. В., Новиков А. К. Регуляризованные эллип­соидальные наблюдатели и их применение в задаче опреде­ления ориентации космического аппарата // Проблемы управления и информатики.—1998.—№ 6.—С. 145—155.
3.  Пиза Н. Д., Швец К. В. Подсистема визуализации пара­метров ориентации космического аппарата // Вісник техно­логічного університету Поділля.—2002.—2, № 3.—С. 113— 117.
4.  Решетнев М. Ф., Лебедев А. А., Бартенев В. А. и др. Управление и навигация искусственных спутников Земли на околокруговых орбитах. — М.: Машиностроение, 1988.—386 с.
5.  Скотт Е. Д., Роден Дж. Дж. Летные характеристики гравитационно-гироскопических систем ориентации // Стабилизация искусственных спутников / Под ред. В. А. Сарычева: Пер. с англ. — М.: Мир, 1974.—С. 170— 194.
6.  Эйнджел Э. Интерактивная компьютерная графика. Ввод­ный курс на базе OpenGL: Пер. с англ. — М.: Изд. дом «Вильяме», 2001.—592 с.

7.  Segal М., Akeley К. The OpenGL Graphics System: A Specification, Version 1.2.1, Silicon Graphics, April 1, 1999.— 266 p.