Перспективи використання універсальних транспортних енергосилових платформ для енергоємних космічних задач

Конюхов, СМ, Дронь, ММ, Дубовик, ЛГ, Журавльова, ЛД, Кондратьєв, ОІ, Кулагін, СМ, Петренко, ОМ, Стаценко, ВІ, Стаценко, ІМ
Косм. наука технол. 2003, 9 ;(1):003-007
https://doi.org/10.15407/knit2003.01.003
Мова публікації: російська
Анотація: 
Розглядаються перспективи використання космічних універсальних транспортних енергосилових платформ (УТЕСП) на базі сонячних батарей та електрореактивних двигунів. Показано, що УТЕСП можуть бути використані для корекції орбіти та енергопостачання великих орбітальних станцій і виведення космічних апаратів з опорної орбіти на геостаціонарну. Наведені позитивні сторони використання УТЕСП і розглянуто балістичну ефективність засобу виведення космічних апаратів на геостаціонарну орбіту для РН «Зеніт», «Циклон» і «Маяк».
Ключові слова: геостаціонарна орбіта, ракета-носій «Зеніт», реактивний двигун, сонячні батареї
References: 
1.  Беляков А. И. Графоаналитический метод исследования движения космических аппаратов. — М.: Машиностроение, 1973.—С. 33.
2.  Журавлева Л. Д., Кондратьев А. И., Стаценко И. Н. Новое решение проблемы управления движением и энергоснабже­ния  больших  космических  орбитальных  станций  //   Сб. тезисов Первой украинской конференции по перспектив­ным космическим исследованиям. — Киев: Национальное космическое агентство Украины, Ин-т космических иссле­дований, 2001.—С. 41—42.
3.  Международная космическая станция ISS: Информацион­но-аналитический обзор. — Киев: Национальное космиче­ское агентство Украины, Ин-т космических исследований НАН и НКА Украины, 1998.—146 с.
4.  Стаценко И. Н., Кондратьев А. И., Кулагин С. Н., Дубовик Л. Г. Состояние разработки ЭРД в НИИ энергетики ДНУ // Сб. тезисов Первой украинской конференции по перс­пективным космическим исследованиям. — Киев: Нацио­нальное космическое агентство Украины, Ин-т космиче­ских исследований, 2001.—С. 43—44.
5.  Dron' N. М., Kondratyev A. I., Lyagushin S. F., Statsenko I. N. Space transportation system using electrical thruster // Proceeding of five Ukrain-Russian-China Symp. on Space Science and Technology, Kharbine, September, 2000.— P. 35—38.

6.  Gladilin V. S., Grinchisin Y. L., Dranovski V. I., et al. Solar power satellite in composition of an orbital research complex // Proceeding of SPS-97, Conferance Space Power Systems Energy and Space Humanity, Montreal, 1997.—P. 53—55.