Проектування прецизійного вимірювального перетворювача тиску з пневмомеханічним резонатором

Черняк, МГ, Бондаренко, ОМ, Петровський, СI
Косм. наука технол. 2003, 9 ;(1):029-034
https://doi.org/10.15407/knit2003.01.029
Мова публікації: Українська
Анотація: 
: Описано методику та наведено основні розрахункові залежності для проектування первинного і вторинного перетворювальних елементів прецизійного вимірювального перетворювача тиску з пневмомеханічним резонатором для авіаційної і космічної ракетної техніки. За результатами числових розрахунків одного з варіантів конструкції приладу показані висока технологічність його виготовлення і можливості прецизійного вимірювання тиску.
Ключові слова: датчикове обладнання, прецизійний датчик тиску, ракетно-космічна техніка
References: 
1.  Справочник по сопротивлению материалов / Писарен­ко Г. С, Яковлев А. П., Матвеев В. В. — Киев: Наук. думка, 1988.—472 с.
2.  Тимошенко С. П., Войновский-Кригер С. Пластинки и оболочки. — М.: Физматгиз, 1963.—472 с.
3.  Хог Э., Арора Я. Прикладное оптимальное проектирование. — М.: Мир, 1983.—356 с.

4.  Черняк М. Г., Бондаренко О. М., Коваленко Т. В. Фізико-математичне моделювання вимірювальних перетворювачів тиску з пневмомеханічним резонатором // Космічна наука і технологія.—1999.—5, № 5/6.—С 92—102.