Дослідження можливостей ультразвукового контролю елементів двигуна першого ступеня ракети-носія «Зеніт». 2. Результати ультразвукової діагностики дефектності двигуна

Безимянний, ЮГ, Боровик, ВГ, Галась, МІ, Трефілов, ВІ, Фролов, ГА
Косм. наука технол. 2002, 8 ;(1):032-036
https://doi.org/10.15407/knit2002.01.032
Мова публікації: російська
Анотація: 
Розроблено принципи ультразвукової діагностики наявності проміжку у стику кінцевого зварного з'єднання на зібраному двигуні першого ступеня ракети-носія «Зеніт» та вибрано методи вимірювань діагностичних параметрів. Наведено методику їхньої реалізації на базі оригінального апаратного комплексу для ультразвукових вимірювань, а також результати експериментальних вимірювань вибраних діагностичних параметрів, що отримані на зразках, виготовлених з натуральних двигунів. Проведено аналіз отриманих результатів і показано принципову можливість вирішення поставленої задачі.
Ключові слова: двигун, ракета-носій, ультразвукова діагностика
References: 
1.  Безымянный Ю. Г. Контроль за развивающимися дефекта­ми методами измерений коэффициента затухания и ско­рости распространения ультразвука // Диагностика и про­гнозирование разрушения сварных конструкций.—1986.— № 2.—С. 42—48.
2.  Безымянный Ю. Г., Боровик В. Г., Галась М. И., Трефилов В. И., Фролов Г. А. Исследование возможностей ультразву­кового контроля элементов двигателя первой ступени раке­ты-носителя «Зенит». 1. Разработка физической модели объекта контроля // Космічна наука і технологія.—2001.— 7,  № 5/6.—С. 3—7.
3.  Лантратов К., Антипов В. «Зенит» поднимает «Целину» // Новости космонавтики.—2000.—№ 4.—С. 17—19.
4.  Неразрушающий контроль: В 5 кн. — М.: Высш. шк., 1991.—Кн.  2. Акустические методы контроля / Под ред. В. В. Сухорукова.—283 с.
5.  Труэлл Р., Эльбаум Ч., Чик Б. Ультразвуковые методы в физике твердого тела. — М.: Мир, 1972.—238 с.