Стан і перспективи розвитку аерокосмічних досліджень Землі в Україні

Лялько, ВІ
Косм. наука технол. 2002, 8 ;(1):007-014
https://doi.org/10.15407/knit2002.01.007
Мова публікації: російська
Анотація: 
Представлено аналітичний огляд стану і тенденцій розвитку аерокосмічних досліджень Землі в Україні (переважно за останнє десятиріччя). Показано становлення основних наукових шкіл в цьому напрямі. Зроблено огляд діючих та запланованих до запуску систем ДЗЗ в Україні, зокрема в рамках проекту нової Національної космічної програми України (2003‒2007 pp.). Досвід роботи українських установ, що займаються ДЗЗ, порівнюється з сучасними світовими тенденціями розвитку цього напряму. Запропоновано ряд організаційних заходів, направлених на ширше ознайомлення потенційних користувачів з економічною доцільністю використання матеріалів ДЗЗ для вирішення своїх задач, на комерціалізацію цієї діяльності і ширшу участь України в реалізації спільних міжнародних та міждержавних проектів.
Ключові слова: аерокосмічні дослідження, ДЗЗ, Національна космічна програма
References: 
1.  Лукашевич Е. Л., Горелов В. А., Стрельцов В. А. Комплексный анализ развития отечественного космического детального зондирования Земли // Исслед. Земли из космоса.— 2001.—№ 4.—С. 40—50.
2.  Лялько В. І. Сучасний стан космічного землезнавства і перспективи його розвитку // Нові методи в аерокос­мічному землезнавстві. — Київ: ЦАКДЗ ІГН НАНУ, 1999.—С 6—18.

3.  Національна космічна програма України 2003—2007 pp. (Проект). — Київ: НКАУ-НАНУ, 2001.—73 с.