Оцінка обсягу попиту національного ринку на інформацію дистанційного зондування Землі з високою роздільною здатністю

Астапенко, ВМ, Бушуєв, ЄІ, Зубко, ВП, Іванов, ВІ, 1Хорольський, ПП
1Інститут технічної механіки Національної академії наук України та Державного космічного агентства України, Дніпропетровськ
Косм. наука технол. 2002, 8 ;(1):015-022
https://doi.org/10.15407/knit2002.01.015
Мова публікації: російська
Анотація: 
Наведено аналіз потенційного українського ринку на дані дистанційного зондування Землі з високою роздільною здатністю та оцінюється його сумарна вартість.
Ключові слова: дистанційне зондування Землі, роздільна здатність, сумарна вартість
References: 
1.  Авдуевский В. С, Успенский Г. Р. Космическая индустрия. — М.: Машиностроение, 1989.—186 с.
2.  Астапенко В. Н., Бушу ев Е. И., Зубко В. П., Хорольский П. П. Оценка объема спроса национального рынка на информацию дистанционного зондирования Земли // Кос­мічна наука і технологія.—1999.—5, № 4.—С. 31—40.
3.  Государственное научно-производственное предприятие «Аэрогеодезия»: Прайс-лист. — Ноябрь 2001.—1 с.
4.  Закон України «Про Національну програму інформати­зації» // Відомості Верховної Ради України.—1998.—№ 27-28.—181 с
5.  Національна доповідь про стан навколишнього природнього середовища в Україні у 1999 році / Миністерство екології та природних ресурсів України. — Київ: Вид-во Раєвського, 2000.—С 125—129.
6.  Негода О. О., Комаров В. Г., Уруський О. С. и др. Сучасний стан та основні напрямки розвитку дистанційного зондування в Україні // Основні напрямки розвитку фото­грамметрії та дистанційного зондування в Україні: Матер. науково-практичної конф. 15—16 листопада 1995 р. — Київ: Укргеоінформ, 1996.—С. 37—51.
7.  Новости космонавтики.—2000.—№ 12 (215).—С 52—53.
8.  Частное предприятие ОРПАН дистрибьютор «Space Imaging Europe» в Украине: Прайс-каталог. — Октябрь 2001.—6 с.
9.  International Space Industry Report.—November 23, 2001—5, N 20.—P. 34—35.
10.  Sovinformsputnik: Price list. — November 2001.—1 p.

11.  Use of satellite data for environmental purposes in Europe: European commission // Study Contract N ETES-0039-D. — June 1994.—18 p.