Ймовірність розрізнення цілі контрастно обмеженою тепловізійною системою безпілотника

1Колобродов, ВГ, 2Лихоліт, МІ, 2Тягур, ВМ, Васильковська, ІО, Колобродов, МС
1Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Київ
2Казенне підприємство спеціального приладобудування «Арсенал», Київ
Косм. наука технол. 2023, 29 ;(5):020-032
https://doi.org/10.15407/knit2023.05.020
Мова публікації: Українська
Анотація: 
Оснащення сучасних безпілотних літальних апаратів тепловізійними камерами розширює можливості використання їх у будь-яких умовах навколишнього середовища, що дозволяє здійснювати ефективну повітряну розвідку чи виконання інших бойових задач. Головними задачами з розрізнення цілей є виявлення, розпізнавання та ідентифікація. Наявні методи і алгоритми не дозволяють ефективно і швидко розраховувати ймовірності розрізнення в залежності від дальності до цілі.
      Метою статті є розробка нового методу розрахунку ймовірності виявлення, розпізнавання та ідентифікації об’єкта (цілі) тепловізійною системою спостереження.
      Розроблено удосконалений метод і алгоритм розрахунку ймовірності виявлення, розпізнавання та ідентифікації об’єкта (цілі) тепловізійною системою спостереження на основі критерію Джонсона відповідно до стандарту НАТО 4347, апроксимації Шульца порогового контрасту сприйняття оператором зображення на екрані дисплея, а також за допомогою цільової функції передачі ймовірності та функції передачі ймовірності по дальності до цілі. Наведено приклад розрахунку ймовірності розрізнення цілі. Запропонований алгоритм дозволяє оперативно розрахувати ймовірність виявлення, розпізнавання та ідентифікації цілі контрастно обмеженою тепловізійною системою безпілотника.
Ключові слова: безпілотний літальний апарат з тепловізійною камерою; ймовірність виявлення, розпізнавання та ідентифікації цілі; дальність до цілі; пороговий контраст сприйняття; функція передачі ймовірності по дальності до цілі