Засоби вимірювання теплових потоків при термовакуумних дослідженнях та випробуваннях виробів космічної техніки

Поштаренко, ЮА, Рассамакін, БМ, Рогачов, ВА, Хомініч, ВІ, Шевченко, МД
Косм. наука технол. 2022, 28 ;(1):51-60
https://doi.org/10.15407/knit2022.01.051
Мова публікації: Українська
Анотація: 
З метою адаптації вітчизняного датчика теплового потоку ПТП-1Б до умов, характерних для наземних термовакуумних досліджень та випробувань виробів космічної техніки при відсутності атестованих датчиків – перетворювачів сумарних теплових потоків в діапазоні густин теплових потоків до 2000 Вт/м2 та спектральному діапазоні (0,2 – 20) мкм проведено порівняльний аналіз його характеристик з характеристиками широко застосованого в зазначеній області датчиком імпортного виробництва ФОА-020.
         Експериментальні дослідження проводились у термовакуумній камері експериментального стенду ТВК-2,5 при температурі її стінок 200С. Наведені рекомендації стосовно можливого використання вітчизняного датчика ПТП-1Б в якості робочого засобу вимірювань в системах моніторингу та діагностування при проведенні наземного відпрацювання об’єктів космічної техніки.
Ключові слова: власна температура датчика, густина теплового потоку, датчик теплового потоку, зовнішнє інфрачервоне випромінювання, наземне експериментальне відпрацювання виробу космічної техніки, термовакуумні випробування