КОСМІЧНИЙ ПРОЕКТ «КЛАСТЕРІОН»: ВИВЧЕННЯ ДИНАМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В ІОНОСФЕРІ З ВИКОРИСТАННЯМ КЛАСТЕРА СУПУТНИКІВ «YUZHSAT»

Банков, ЛГ, Беляєв, СМ, Іванова, ВІ, 1Лізунов, ГВ, Меланченко, АГ, Ояма, К-І
1Інститут космічних досліджень Нацiональної академiї наук України та Державного космiчного агентства України, Київ
Косм. наука технол. 2017, 23 ;(6):25-33
https://doi.org/10.15407/knit2017.06.025
Мова публікації: російська
Анотація: 
З використанням космічних апаратів «YuzhSat» про- понується реалізувати науковий проект в області дослідження земної іоносфери — проект «КластерІон». Проект задуманий як відповідь на виклики, поставлені cучасним розвитком знань про космічну погоду і про відгуки іоносфери на приземні джерела енерговиділення. Поряд з цим проект «КластерІон» виступає продо- вженням попередніх іоносферних супутникових місій, таких як «Dynamics Explorer 2» (1982—1984 рр.), «Freja» (1992—1993 рр.), DEMETER (2004—2010 рр.) та експеримент «Іоносат-Мікро» на супутнику «Мікросат-М», що готується до запуску. Стрижневою ідеєю проекту «КластерІон» є створення на іоносферних висотах кластера з декількох (доцільно трьох) космічних апаратів, оснащених комплексами наукової апаратури для діагностики газоплазмових і електродинамічних параметрів космічної середовища. З цією метою пропонується адаптувати платформу «YuzhSat», яка за своїми характеристиками є оптимальною для проведення подібних вимірювань. Комплекс наукової апаратури, ідентичний для всіх апаратів у кластері, включає: іонний дрейфометр ID, що забезпечує реєстрацію концентрації, температури і трьох складових швидкості дрейфу іонного компонента плазми; зонд температури і концентрації електронного компонента плазми ETP; магнітно-хвильовий комплекс MWC у складі трикомпонентного ферозондового магнітометра FM, трикомпонентного індукційного магнітометра IM та двох зондів електричного потенціалу плази EP для реєстрації однієї складової електричного поля.
Ключові слова: іоносфера, комплекс наукової апаратури, космічна погода, космічний експеримент, орбітальний кластер
References: 
1. Космический проект «Ионосат-Микро»: монография / Под общ. ред. С. А. Засухи, О. П. Фёдорова. — Киев: Академпериодика, 2013. — 218 с.
2. Скороход Т. В., Лизунов Г. В. Локализованные пакеты акустико-гравитационных волн в ионосфере // Гео магнетизм и аэрономия. — 2012. — 52, № 1. — С. 1—6.
3. Черногор Л. Ф. Физика и экология катастроф: Моно- графия. — Х.: ХНУ им. В. Н. Каразина, 2012. — 555 с.
4. Ямпольский Ю. М., Зализовский А. В., Литвиненко Л. Н. и др. Вариации магнитного поля в Антарктике и со- пряженном регионе (Новая Англия), стимулирован- ные циклонической активностью // Радиофизика и радиоастрономия. — 2004. — 9, № 2. — С. 130—151.
5. An Introduction to Space Instrumentation / Ed. by K. Oyama, C. Z. Cheng. — 2012. — P. 1—15.
6. Dudkin F., Korepanov V., Dudkin D., et al. Electric field of the power terrestrial sources observed by microsatellite Chibis-M in the Earth’s ionosphere in frequency range 1—60 Hz // Geophys. Res. Lett. — 2015. — 42. — doi: 10.1002/2015GL064595
7. Gross S. H., Reber C. A., Huang F. T. Large-scale waves in the thermosphere observed by the AE-C satellite // The Transactions on Geoscience and Remote sensing. — 1984. — GE-22, N 4. — P. 340—351.
8. Hanson W. B., Heelis R. A. Techniques for measuring bulk gas motion from satellites // Space Sci. Instrum. — 1975. — 1. — P. 493.
9. Hines C. O. Internal atmospheric gravity waves at ionospheric heights // Can. J. Phys. — 1960. — 38. — P. 1441—1481.
10. Ivchenko N., Pronenko V., Tidert G., Gerhard D., and SEAM Team. CubeSat for scientific mission development // The 4S Symposium 2014. — 14 p.
11. Korepanov V., Lizunov G., Fedorov O., et al. IONOSAT — ionospheric satellite cluster // Adv. Space Res. — 2008. — 42. — P. 1515—1522.
12. Melanchenko A., Nesevrya I. Methods of spacecraft formation flying translation motion control // 5th International conference «Space Technologies: Present and Future»: Presentation Theses. — 2015. — P. 110.
13. Parrot M. World map of ELF/VLF emissions as observed by low-orbiting satellite // Annales Geophysicae. — 1990. — 8. — P. 135—145.
14. Rolland L. M., Lognonn′e P., Astafyeva E., et al. The resonant response of the ionosphere imaged after the 2011 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake // Earth Planets Space. — 2011. — 63, N 7. — P. 853—857.
15. Schrijver C. J., Kauristie K., Aylward A. D., et al. Understanding space weather to shield society: A global road map for 2015—2025 commissioned by COSPAR and ILSW // Adv. Space Res. — 2015. — Режим доступа: http://dx.doi.org/10.1016/ j.asr.2015.03.023
16. The Frontier of Earthquake Prediction Studies / Ed. by M. Hayakawa. — Nihon-senmontosho-Shuppan, Tokyo, 2012. — 794 p.