Ітераційний розв’язок задачі польотного геометричного калібрування

Ткаченко, ОІ
Косм. наука технол. 2017, 23 ;(6):21-24
https://doi.org/10.15407/knit2017.06.021
Мова публікації: російська
Анотація: 
Розглядається проблема польотного юстування, що виникає при дистанційному зондуванні Землі. Метод польотного геометричного калібрування знімального комплексу космічного апарата, що включає рівняння другого наближення, порівнюється з методом, який використовує дві ітерації першого наближення. Показано, що коли похибки задання параметрів взаємної орієнтації не перевищують 10—20´, то прийнятну точність калібрування порядку 10´´ забезпечує перше (лінійне) наближення розробленої процедури. В іншому випадку виконується друге наближення. При відхиленнях задання параметрів взаємної орієнтації понад 1° слід обмежитися першим наближенням, але виконувати не одну, а дві ітерації. Отримані результати підтверджено на основі моделювання методом статистичних випробувань.
Ключові слова: друга ітерація, зоряний датник, камера, космічний апарат, маркери, польотне геометричне калібрування
References: 
1. Ткаченко А. И. Алгоритмы согласования ориентации звездного датчика и камеры космического аппарата // Проблемы управления и информатики. — 2015. — № 3. — С. 116—126.
2. Ткаченко А. И. Второе приближение полетной геомет- рической калибровки // Космічна наука і технологія. — 2017. — 23, № 3. — С. 38—41.