Механізм розпилення парафінового палива при застосуванні плазми поперечної дуги

Булавін, ЛА, Черняк, ВЯ, Вергун, ЛЮ, Забашта, ЮФ, Орловська, СГ, Недибалюк, ОА, Соломенко, ОВ
Косм. наука технол. 2017, 23 ;(1):30-35
https://doi.org/10.15407/knit2017.01.030
Мова публікації: Українська
Анотація: 
Розглядається питання інтенсифікації парафіноподібних систем, які можуть бути застосовані при створенні паливних зарядів для гібридних ракет. Експериментально визначенно адгезійну міцність на зсув для парафінових систем з різними довжинами ланцюгів.Запропоновано механізм розпилення палив на основі парафіну при застосуванні плазми поперечної дуги, пов’язаний зі зміною кількості та форми зв’язків між парафіновими молекулами.
Ключові слова: гібридна ракета, паливний заряд, парафін, плазма поперечної дуги, розпилення
References: 
1. Актан О. Ю, Забашта Ю. Ф., Черняк В. Я. та ін. Фізичні основи конструювання двигуна на парафіновому паливі для гібридних ракет. Кінетика плавлення ігоріння // Космічна наука і технологія. — 2011. — 17, № 3. — С. 28—33.
2. Ашеко А. А. Электрические диполи молекул насыщенных углеводородов с октрытой цепью в газовой фазе // Вісник Харків. ун-ту. Сер. фіз. «Ядра, частинки, поля». — 1998. — № 421. — С. 114—117.
3. Бабенко В. В., Турик В. Н. Макет вихревых структур течения в вихревой камере // Прикладна гідромеханіка. — 2008. — 10, № 3. — С. 3—9.
4. Беляева Н. А. Неоднородное течение структурированной жидкости // Математическое моделтрование. —2006. —18, № 6. — С. 3—14.
5. Вергун Л. Ю., Черняк В. Я., Недибалюк О. А. та ін. Конформаційні зміни структури твердого парафінового палива на початковому етапі його спалювання //
Космічна наука і технологія. — 2013. — 19, № 5. — С.73—79.
6. Воюцкий С. С. Аутогезия и адгезия высокополимеров. — М.: Гостехиздат, 1978. — 244 с.
7. Дудчак Т. В., Дудчак В. П., Остапенко Р. М. Дослідження технологічних параметрів пресування на адгезійну міцність антифрикційних полімерних покриттів //Проблеми трибології (Problems of Tribology). — 2012. —№ 2. — С. 91—95.
8. Шахпаронов М. И., Ашеко А. А., Усачева Т. М. Кинетика диэлектрически наблюдаемых процессов теплового движения в жидких алканах // Журн. физ. химии. — 1984. — 58, № 11. — С. 2746—2749.
9. Тимошенко С. П. Курс теории упругости. — Киев.: Наук. думка, 1972. — 501 с.
10. Behrens S. H., Grier D. G. The Charge of Glass and Silica Sutfaces // J. Chem. Phys. — 2001. — N 115. — Р. 6716—6721.
11. Bulavin L. A., Aktan O. Yu., Zabashta Yu. F. The physical model of aerosol forming during the liquid fuel burning // Abstracts of the European Aerosol Conference. Budapest. Hungry. — 2004. — V.II. — P. 1249—1250.
12. Fedirchyk I. I., Nedybaliuk O. A., Vergun L. Yu., et al. Influence of Plasma on Surface Tension of Hydrocarbons // Probl. Atomic Sci. and Technology. Ser: Plasma Phys. — 2015. — N 1. — Р. 239—242.
13. Nedybaliuk O. A., Solomenko O. V., Chernyak V. Ya., et al. Peculiarities of Plasma Assisted Stearine Combustion // Phys. Rev. and Res. Int. — 2013. – 3, N 4. — Р. 522—530.
14. Pierre Gilles de Gennes. Scaling Concepts in Polymer Physics. — Oxford: Cornell University Press, 1979. — 324 р.
15. Stuart M. Lee. Handbook of Composite Reinforcements. — John Wiley & Sons, 1992. —732 р.
16. Vergun L. Yu., Zabashta Yu. F., Todosiychuk T. T. Evaluation of protective coating and inert surfaces adhesion // Functional Materials. — 2014. — 21, N 1. — Р.64—68.