Експериментальне дослідження моделі ракетного двигуна, що живиться твердим поліетиленовим стержнем як пальним

Ємець, ВВ, Санін, ФП, Джур, ЄО, Масляний, МВ, Костріцин, ОЮ, Мінтєєв, ГВ, Ушканов, ВМ
Косм. наука технол. 2007, 13 ;(6):018-030
https://doi.org/10.15407/knit2007.06.018
Мова публікації: Українська
Анотація: 
Описані вогньові випробування моделі ракетного двигуна, в якому згорає твердий поліетиленовий стержень. Наводяться експериментально визначені величини теплових потоків, коефіцієнти тепловіддачі, швидкості газифікації. Результати експериментів можуть бути застосовані при проектуванні ракет-носіїв, в яких оболонка бака з поліетилену використовується як пальне.
Ключові слова: пальне, поліетилен, ракети-носії
References: 
1. Ємець В. В. Експеримент з моделлю ракетного двигуна на газоподібному поліетиленовому пальному // Космічна наука і технологія.—2006.—12, № 2/3.— С 103—107.