Хвильові задачі систем інерціальної навігації

Карачун, ВВ, Каюк, ЯФ, Мельник, ВМ
Косм. наука технол. 2007, 13 ;(6):039-045
https://doi.org/10.15407/knit2007.06.039
Мова публікації: Українська
Анотація: 
Наводяться результати аналізу пружної взаємодії підвісу гіроскопа з акустичним випромінюванням та впливу звукових хвиль на чутливі елементи системи корекції.
Ключові слова: гіроскоп, звукові хвилі, системи корекції
References: 
1.  Гладкий  В. Ф.  Динамика  конструкции  летательного аппарата. — М.: Наука, 1969.—496 с.
2.  Фокс Вильяме Д. Е. Шум высокоскоростных ракет // Случайные колебания / Под. ред. С. Крендела. — М.: Мир, 1967.—С. 45—49.

3. Koshljakov V. N., Karachun V. V., Mel'nik V. N., et al. The some aspects of flaigt safety in conditions penetrate acoustic radiation // «Aviation in the XXI-st Century»: World Congress, Kyiv, 14—16 September, 2003. — Kyiv: National Aviation University, 2003.—P. 2.37—2.40.