Алгоритм розрахунку радіаційного теплопереносу в системі тіл з урахуванням залежності оптичних характеристик випромінюючих поверхонь від напрямку, довжини хвилі випромінювання і температури

Пісецький, СВ, Віноградов, ІС
Косм. наука технол. 2004, 10 ;(Supplement1):025-029
https://doi.org/10.15407/knit2004.01s.025
Мова публікації: Російська
Анотація: 
Розглядається методика та алгоритм чисельного розрахунку процесів радіаційного теплопереносу між участками (елементами) оптичних поверхонь з урахуванням залежності поглинаючої, випромінювальної та відбиваючої здатностей від довжини хвилі випромінювання, а також від кута між нормаллю та напрямом падаючого і/або відбитого потоку. Методика базується на загальному зональному методі в рамках наближення спектральних смуг. При розрахунку враховується перевипромінювання між зонами екранів, що перебувають у взаємній прямій видимості, а також залежність оптичних властивостей поверхні від температури зони.
References: 
1.  Адрианов В. Н. Основы радиационного и сложного теплообмена. — М.: Энергия, 1972.
2.  Оцисик М. Н. Сложный теплообмен. — М.: Мир, 1976.
3.  Зигель Р., Хауэлл Дж. Теплообмен излучением. — М.: Мир, 1976.

4.  Кардашев Н. С., Андреянов В. В., Буякас В. И. и др. Проект миллиметрон//   Тр.   физ.   ин-та   им.   П.   Н.   Лебедева. Радиоастрономическая техника и методы.—2000.—228.