Ukrainian scientific research and technological experiments proposed for the International Space Station

1Paton, BE, 2Negoda, AA, 3Yatskiv, Ya.S, 4Konyukhov, SN, 5Kordyum, EL, 6Kuntsevich, VM, 7Litvinenko, LN, 8Nemoshkalenko, VV, 9Prisniakov, VF, 10Trefilov, VI, 11Bass, VP, 12Bondarenko, SI, 13Frol'kis, VV, 14Kordyum, VA, 13Korkushko, OV, 1Lobanov, LM, 15Lyalko, VI, 3Morozhenko, 0.V, 11Pilipenko, VV, 16Pokhyl, Yu.A, 17Yampolski, Yu.M, 18Cheremnykh, OK, 4Dranovsky, VJ, 18Fedorov, OP, 19Sedykh, SN, 3Vavilova, IB, 16Aleksenko, EN, 20Alpatov, AP, 17Aristov, Yu.V, 1Asnis, Yu.A, 21Babich, VM, 22Bakalinskaya, ON, 23Bakan, GM, Barabash, OM, 24Baraboj, VA, 5Baranenko, VV, 21Baranskii, PI, 11Belonozhko, PP, 4Belov, DG, Belyavskaya, NF, 25Berezovsky, VA, 8Bersudsky, EI, 16Bogatina, NI, 26Borisova, TA, 27Bovt, Yu.V, 28Boyko, AL, 29Brik, AB, 30Bruns, AV, 17Budanov, OV, 31Buts, VA, 32Cheban, AK, 8Chemerinsky, GP, 33Cherepin, VT, 34Cherevchenko, TM, 35Chumak, AA, 7Churilov, VP, 11Delyamoure, VP, 36Demkiv, OT, 37Demianenko, PO, 38Didkovskij, LV, 39Dovgij, SA, 40Dubodelov, VI, 41Dyachenko, NS, 31Egorov, AM, 42Estrella-Liopis, VR, 3Eremenko, NA, 43Eremenko, VV, 17Eru, II, 44Evtushenko, NYu., 31Fainberg, Ya.B, 15Fedorovskyi, OD, 45Fillipov, VB, 10Firstov, SA, 11Fokov, OA, 10Frolov, GA, 46Gab, II, 16Gamulya, GD, 12Gavrylov, RV, 38Gopasyuk, SI, 10Goryachev, Yu.M, 47Grodzinsky, DM, 48Gvozdyak, RI, 49Himmelreich, NH, 10IItsenko, AI, 10Ivaschenko, RK, 50Kamelin, AB, 31Karas', VG, 31Kharchenko, IF, 51Khizhnyak, AI, Khoroshilov, VS, 52Khramov, DA, 53Khymenko, OA, 54Klimov, SI, 5Klymchuk, DA, 26Komissarenko, SV, 55Kondrachuk, AV, 5Kondratyuk, SYa., 56Korepanov, VE, 57Korotaev, GK, 27Korsunov, AN, 58Kostornov, AG, 59Kostyuk, PG, 8Kozlov, AV, 14Kozyrovska, NA, 60Kravets, VS, 37Kresanov, VS, 53Kugel, VI, 61Kundiev, Yu.I, 10Kuprianova, EA, 60Kurchii, BA, 40Kyryyevskyy, BA, 3Kuzkov, VP, 17Lazebny, BV, 16Lototskaya, VA, 18Lychak, MM, 10Maiboroda, VP, 62Maksimchuk, IN, 4Medvednikov, SV, 12Melenevsky, Yu.A, 48Mendzhul, MI, 28Mischenko, LT, 10Milman, Yu.V, 63Moiseenko, KYa., 10Molchanovskaya, GM, 10Morozov, IA, 10Morozova, RA, 64Muradian, Kh.K, 17Myshenko, VV, 65Najdich, Yu.V, 66Nazarenko, OK, 5Nedukha, OM, 10Oliker, VE, 16Ostrovska, OL, 67Ovsiannikova, LM, 45Paderno, Yu.B, 10Panashenko, VM, 10Pasichny, VV, 68Paslavsky, ES, 17Paznukhov, VE, 69Pegueta, VP, 4Perekopskiy, II, 1Pilishenko, IS, 70Pirozhenko, AV, 1Pivtorak, VA, 71Pokrovsky, VA, 5Polulyakh, Yu.A, 5Popova, AF, 14Prima, VI, 37Prokof'ev, MI, 55Przhonska, OV, 72Rarenko, IM, 73Rassamakin, BM, 69Rodionova, NV, 17Rokhman, AG, 12Rusanov, KV, 17Ruzhentsev, NV, 1Samilov, VM, 60Sarnatzkaya, VV, 12Scherbakova, NS, 10Schur, DV, 74Serbinenko, IA, 40Seredenko, VA, 75Shapar, VN, 58Shapoval, AA, 76Shcherba, AA, 37Shmireva, AH, 77Shnyukova, EI, 78Shulga, VM, 3Shulman, LM, 70Shuvalov, VA, 17Sinitsin, VG, 4Sitalo, VG, 49Skok, MV, 79Skrypnyk, Yu.D, 80Slunko, EI, 81Solodovnik, LL, 47Sorochinsky, BV, 82Statsenko, IM, 31Stepanov, KN, 79Stryzhalo, V0., 83Sukhorukov, VI, 75Svechnikov, SV, 84Surdu, MN, 4Tarasov, GI, 5Tsarenko, PM, 85Tsymbal, VN, 62Tkachenko, VG, 1Troitskii, VA, 86Tsutsaeva, AA, 87Tsymbal, AM, 88Tyrnov, OF, 89Vasil'ev, AD, Verhovtseva, ET, 90Vojtovich, ID, 52Voloshenjuk, OL, 60Volovik, OI, 91Vozianov, AF, 16Yakovenko, LF, 92Yaremenko, VI, 18Yatsenko, VA, 93Yavorska, VK, 16Yukhno, TP, 1Zabolotin, SP, 74Zabrodina, LP, 1Zagrebelny, VI, 8Zhivolub, EI, 65Zhuravlev, VS, 94Zinchenko, VA, 37Zinkovski, Yu.F, 5Zolotareva, HK
1E.O. Paton Electric Welding Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine
2State Space Agency of Ukraine, Kyiv, Ukraine
3Main Astronomical Observatory of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine
4Yangel Yuzhnoye State Design Office, Dnipropetrovsk, Ukraine
5M.G. Kholodny Institute of Botany of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine
6Space Research Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine and the National Space Agency of Ukraine, Kyiv, Ukraine
7Institute of Radio Astronomy of the National Academy of Science of Ukraine, Kharkiv, Ukraine
8G.V. Kurdyumov Institute for Metal Physics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine
9Oles Honchar National University of Dnipropetrovsk, Dnipropetrovsk, Ukraine
10I.N. Frantsevich Institute for Material Science Problems, NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine
11Institute of Technical Mechanics of the National Academy of Sciences of Ukraine and State Space Agency of Ukraine, Dnipropetrovsk, Ukraine
12B.Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kharkiv, Ukraine
13State Institution "Institute of Gerontology im.D.F.Chebotarova National Academy of Medical Sciences of Ukraine", Kyiv, Ukraine
14Institute of Molecular Biology and Genetics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine
15State institution «Scientific Centre for Aerospace Research of the Earth of the Institute of Geological Sciences of the National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv, Ukraine
16B.I. Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering, NAS of Ukraine, Kharkiv, Ukraine
17Institute of Radio Astronomy of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kharkiv, Ukraine
18Space Research Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine and the State Space Agency of Ukraine, Kyiv, Ukraine
19Presidium of the NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine
20Institute of Technical Mechanics of the National Academy of Science of Ukraine and the State Space Agency of Ukraine, Dnipro, Ukraine
21V.Ye. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine
22Institute for Sorption and Problems of Endoecology of National Academy of Science of Ukraine, Kyiv
23Space Research Institute of the National Academy of Science of Ukraine and the National Space Agency of Ukraine, Kyiv
24Institute of Oncology and Radiology, Ministry for Health Protection of Ukraine, Kyiv,Ukraine
25Bogomoletz Institute of Physiology of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine
26Palladin Institute of Biochemistry of National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine
27Ukrainian Research Institute for Clinical and Experimental Neuropogy and Psychiatry , Kharkiv, Ukraine
28Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine
29Institute of Geoghemistry, Mineralogy and Ore Formation, NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine
30Scientific-Research Institute “Crimean Astrophysical Observatory” of the Ministry for Education and Science of Ukraine, Nauchny, Crimea, Ukraine
31NSC "Kharkiv Physical-Technical Institute",NAS of Ukraine, Kharkiv, Ukraine
32Ukrainian research Center for Radiation medicine, NAMS of Ukraine, Kyiv, Ukraine
33Physical Engineering Teaching-Research Center, NAS of Ukraine,Kyiv, Ukraine
34M.M. Gryshko National Botanic Garden of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine
35Ukrainian research Center for Radiation Medicine, NAMS of Ukraine, Kyiv, Ukraine
36Institute of Ecology of the Carpathians of the National Academy of Sciences of Ukraine, L’viv, Ukraine
37National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv, Ukraine
38Crimean Astrophysical Observatory, Ministry for Education and Science of Ukraine, Nauchnyj, Crimea, Ukraine
39Environment and Resources research Instute of Ukraine, National Security and Defence Council of Ukraine, Kyiv, Ukraine
40Physical-Technological Institute of Metals and Alloys, NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine
41Institute of Microbiology and Virology of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kiev, Ukraine
42F.D. Ovcharenko Institute of Biocolloid Chemistry, NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine
43B.I. Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering, NAS of Ukraine, Kharkiv
44Institute of Hydrobiology of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine
45I.N. Frantsevich Institute for Material Science Problems, NAS of Ukraine, Kyiv
46Frantsevich Institute for Problems of Materials Science, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine
47Institute of Cell Biology and Genetic Engineering, NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine
48D.K. Zabolotny Institute of Microbiology and Virology, NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine
49O.V. Palladin Institute of Biochemistry of the NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine
50National Space Agency of Ukraine, Kyiv, Ukraine
51Institute of Applied Optics, NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine
52Institute of Technical Mechanics of the National Academy of Sciences of Ukraine and the State Space Agency of Ukraine, Dnipropetrovsk, Ukraine
53State Research Center "Fonon"
54Space Research Institute of the Russian AS, Moscow, Russia
55Institute of Physics, NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine
56L’viv Centre of the Space Research Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine and the State Space Agency of Ukraine, L’viv, Ukraine
57Marine Hydrophysical Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine, Sevastopol, AR Crimea, Ukraine
58Frantsevich Institute for Problems of Materials Science , National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine
59O.O. Bogomolets Institute of Physiology, NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine
60Institute of Plant Physiology and Genetics, NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine
61Institute for Occupational Health, NAMS of Ukraine, Kyiv, Ukraine
62International Center for Electronic Materials Science and Applied Problems of Aerospace Technology, Kyiv, Ukraine
63Institute of Management Problems and Ecology, NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine
64State Institution "D.F.Chebotarov Institute of Gerontology of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine", Kyiv, Ukraine
65Frantsevich Institute for Problems of Materials Science, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine
66E.O. Paton Electric Welding Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv
67Ukrainian Research Center for Radiation Medicine, NAMS of Ukraine, Kyiv, Ukraine
68Space Research Institute of National Academy of Science of Ukraine and State Space Agency of Ukraine, Kyiv, Ukraine
69I.I. Schmalhausen Institute of Zoology of National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine
70Institute of Technical Mechanics of the National Academy of Sciences of Ukraine and the State Space Agency of Ukraine, Dnipro, Ukraine
71Institute for Surface Chemistry, NAS of Ukraine,Kyiv, Ukraine
72Chernovtsy State University, Chernovtsy, Ukraine
73National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv, Ukraine
74Ukrainian Research Institute for Clinical and Experimental Neuropogy and Psychiatry, Kharkiv, Ukraine
75V.Ye. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine
76Institute of Electrodynamics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine
77M.G. Kholodny Institute of Botany of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv
78Institute of Radio Astronomy, National Academy of Sciences of Ukraine, Kharkiv, Ukraine
79Pisarenko Institute of Problems of Strength of the National Academy of Science of Ukraine, Kyiv, Ukraine
80Chernovtsy Department of the I.N. Frantsevich Institute for Material Science Problems, NAS of Ukraine, Chernovtsy, Ukraine
81Special Design and Technology Bureau of cryogenics B.Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kharkiv, Ukraine
82ISR "Energetika" of the Dnipropetrovsk State University, Dnipropetrovsk, Ukraine
83Ukrainian Research Institute for Clinical and Experimental Neuropogy and Psychiatry , Kharkiv
84State Scientific and Industrial Enterprize "Spetsavtomatika"
85A.I. Kalmykov Center for Radio Physical Sensing, NAS of Ukraine and National Space Agency of Ukraine, Kharkiv, Ukraine
86Institute for Problems of Cryobiology and Cryomedicine, NAMS of Ukraine, Kyiv, Ukraine
87V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, Ukraine
88V.N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, Ukraine
89Frantsevich Institute for Problems of Materials Science of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine
90V.M. Glushkov Institute of Cybernetics of the National Academy of Science of Ukraine, Kyiv, Ukraine
91Institute of Urology and Nephrology, NAMS of Ukraine, Kyiv, Ukraine
92B.Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kharkiv
93Institute of Plant Physiology and Genetics, NAS of Ukraine, Kyiv
94Institute of Oncology and Radiology, Ministry for Health Protection of Ukraine, Kyiv, Ukraine
Kosm. nauka tehnol. 2000, 6 ;(4):001-152
https://doi.org/10.15407/knit2000.04.001
Publication Language: English
Abstract: 
This special issue of the journal is dedicated to scientific research and technological experiments, proposed by  Ukrainian scientists and engineers for the International Space Station program. Even such a large author's team, the 210 persons, does not include all those who have participated in this work during 1998-2000 years. The authors are grateful to those persons, who have collaborated with us at this stage and helped in preparing this issue.
Keywords: basic space research, International Space Station, orbital station, technological space experiments