Problems of thermostatic control and spacecraft safety at the pre-launch period and during orbital injection

1Timoshenko, VI, 2Agarkov, AV, 2Moshnenko, Yu.I, 3Sirenko, VN, 4Knyshenko, Yu.V, 5Lyashenko, Yu.G
1Institute of Technical Mechanics of the National Academy of Sciences of Ukraine and the State Space Agency of Ukraine, Dnipropetrovsk, Ukraine
2Yangel Yuzhnoye State Design Office, Dnipropetrovsk, Ukraine
3Yangel Yuzhnoye State Design Office, Dnipro, Ukraine
4Institute of Technical Mechanics of the National Academy of Science of Ukraine and the State Space Agency of Ukraine, Dnipropetrovsk, Ukraine
5Institute of Technical Mechanics of the National Academy of Sciences of Ukraine and State Space Agency of Ukraine, Dnipropetrovsk, Ukraine
Kosm. nauka tehnol. 1999, 5 ;(5):56–64
https://doi.org/10.15407/knit1999.05.056
Publication Language: Russian
Abstract: 
We consider the problems of thermostatic control and spacecraft safety at the pre-launch period and during the powered flight of the launch vehicle. The present-day state and thermostatic control systems (TCS) development is conducted for spacecraft sections are analyzed. A module principle of TCS construction is proposed. Characteristics of experimental and software support of the modern TCS design, creation and development work are presented.
Keywords: launch vehicle, module principle, thermostatic control systems (TCS)
References: 
1. Galinskiy V. P., Timoshenko V. I. Problems in developing scientific methods for calculating aerodynamic parameters of boost vehicles. Kosm. nauka tehnol., 4 (2-3), 64—72 (1998) [In Russian].
https://doi.org/10.15407/knit1998.02.064
2. Gorbulin V. P., Zavalishin A. P., Negoda A. A., Yatskiv Ya. S. On the State Space Program of Ukraine. Kosm. nauka tehnol., 1 (1), 7—12 (1995) [In Ukrainian].
https://doi.org/10.15407/knit1995.01.007
3. Degtjarenko V. I. Opredelenie parametrov vozduha v otseke rakety na aktivnom uchastke poleta. Tehnicheskaja mehanika, No. 1, 17—22 (1999) [In Russian].
4. Logachev P. P., Ljashenko Ju. G., Osadchij A. V. Jeksperimental'nyj metod opredelenija polja skorostej i stepeni turbulentnosti gazovogo potoka s avtomatizirovannym s#emom informacii. Mehanika zhidkosti i gaza: Tez. doklada ezhegodnoj nauchnoj shkoly-seminara CAGI, 118—119 (CAGI, 1992) [In Russian].
5. Timoshenko V. I., Belotserkovets I. S. Raschet sredneob#emnyh parametrov v emkosti s uchetom masso- i jenergopodvoda, himicheskih i fazovyh prevrashhenij vo vremeni. Tehnicheskaja mehanika, No. 3, 25—29 (1994) [In Russian].
6. Timoshenko V. I. , Galinskiy V. P. Operativnyj raschet prostranstvennogo sverhzvukovogo obtekanija tel, blizkih k osesimmetrichnym. Izv. VUZov. Aviatsionnaia Tekhnika, No. 4, 22—26 (1991) [In Russian].
7. Timoshenko V. I. , Galinskiy V. P. , Belotserkovets I. S. Problemy matematicheskogo modelirovanija processov ajerogazodinamiki raket-nositelej. Bulletin of Dnipropetrovsk University. Series: Mechanics, 1 (1), 37— 52 (1998) [In Russian].
8. Timoshenko V. I., Knyshenko Yu. V., Degtyarenko V. I. Matematicheskaja model' gazodinamicheskih processov v sisteme gidravlicheski svjazannyh emkostej. Tehnicheskaja mehanika, No. 5, 3—9 (1993) [In Russian].
9. Timoshenko V. I., Galinsky V. P., Belotserkovets I. S. Problems scientific-methodical aerodynamicalof support of development of boost vehicles. Proc. of the 2nd Ankara Intern. Aerospece Conf., Ankara, Turkey, 9-11 Sept., 1998, 445—452 (1998).