Програмне управління повним згортанням космічної зв'язки з вертикальним положенням

1Алпатов, АП, Чанцин, В, 2Закржевський, ОЄ
1Інститут технічної механіки Національної академії наук України і Державного космічного агентства України, Дніпропетровськ
2Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка Національної академії наук України, Київ
Косм. наука технол. 2021, 27 ;(5):071-085
https://doi.org/10.15407/knit2021.05.071
Мова публікації: Англійська
Анотація: 
Ця робота представляє результати досліджень можливості повного та безпечного згортання космічної зв'язки двох тіл, з'єднаних пружним невагомим тросом. Ціль дослідження полягає в побудові програмного управління для режиму повного та безпечного згортання зв'язки, який є одним з основних режимів її функціонування. Це дозволяє створити закон управління довжиною або натягом зв'язки, який забезпечує необхідну зміну кінетичного моменту зв'язки під дією гравітаційного моменту. Новизна результатів дослідження полягає також у новому підході до управління малоприводними механічними системами, у яких число каналів управління менше числа ступенів свободи. Тут введені обмеження на кутовий рух зв'язки щодо осі тангажу. Вони скорочують кількість ступенів свободи системи та дозволяють реалізувати необхідний спосіб руху. Для такого управління використовується тільки ступінь свободи, що залишається. Чисельне моделювання впливу параметрів режиму на динаміку зв'язки виконане для обраних діапазонів параметрів. Чисельний приклад демонструє простоту застосування методу на практиці. Графіки ілюструють аналіз результатів.
Ключові слова: згортання, мало приводна механічна система, програмне управління, пружна космічна зв'язка