Матеріали і технології порошкової металургії в компонентах ракетно-космічної техніки. Перспективи розвитку

Ільющенко, ОФ, Кривонос, ОК, Барай, СГ, Савич, ВВ
Косм. наука технол. 2020, 26 ;(4):21-30
https://doi.org/10.15407/knit2020.04.021
Мова публікації: Англійська
Анотація: 
Розглянуто використання матеріалів і технологій порошкової металургії в компонентах ракетно-космічної техніки. На прикладі радіопоглинальних і радіопрозорих матеріалів показано можливості цих технологій для створення ком-позиційних матеріалів, а також виробів і покриттів з них.Розроблено способи синтезу радіопоглинальних матеріалів на основі феримагнетиків (нікель-цинкових феритів (Ni00.58Zn00.36Mn0.06Co0.028Fe2O4) і гексагонального фериту барію з W-фазою (BaCo2Fe16O27), отриманих методами МАС і МАСВС. Досліджено способи отримання високотемпературних керамічних радіопоглинальних матеріалів, що використовують оксид алюмінію як діелектричну матрицю, а як поглинач електромагнітного імпульсу — резистив-ний матеріал, що містить MAX-фази Ti2AlC і Ti3AlC2, і жаростійкий сплав FeSiTiAl.
           Запропоновано спосіб отримання керамічного композиційного радіопрозорого матеріалу на основі високогли-ноземистої кераміки в системі Al2O3-SiO2-TiO2. Наведено характерні технологічні особливості методу порошкової металургії, що забезпечують отримання матеріалів і виробів (покриттів) для ракетно-космічної техніки з необхідними властивостями.
           Визначено основні завдання для порошкової металургії в області отримання енергонасичених гетерогенних ком-позиційних матеріалів.
Ключові слова: високоглиноземиста кераміка, порошкова металургія, радіопоглинальні і радіопрозорі матеріали, ракетно-космічна техніка, феримагнетики
References: 
1. Il’yushchenko A. F., Baraj S. G., Nasonova N. V. (2014). Scientific approaches to the creation of radio absorbing microwave materials for operation at elevated temperatures. Minsk: Belaruskaya navuka [in Russian].
2. Il’yushchenko A. F, Baraj S. G., Talako T. L., Lecko A. I., Nasonova N. V. (2017). Synthesis and research of radio absorbing materials based on ferrimagnetic materials. Minsk: Belaruskaya navuka [in Russian].
3. Kiparisov S. S., Libenson G. A. (1980). Powder Metallurgy. Moscow: Nauka [in Russian].
4. Kovneristyj Yu. K., Lazareva I. Yu, Ravaev A. A. (1982). Materials absorbing microwave radiation. Moscow: Nauka [in Russian].
5. Radio absorbing and radio transparent materials.
URL: http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/3801.html (Last accessed: 10.10.2019).
6. Suzdal’cev E. I. (2014). Ceramic radio-transparent materials: yesterday, today and tomorrow.
URL: https://doi.org/10.17073/1683-4518-2014-10-5-18 (Last accessed: 10.10.2019).