ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ЗБОРУ, ОБРОБКИ ТА РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ДАНИХ ДЛЯ ГЕОКОСМІЧНИХ СУПУТНИКОВИХ ПРОЕКТІВ

П’янкова, ОВ, 1Лізунов, ГВ, Меланченко, ОГ, Протас, ОМ
1Інститут космічних досліджень Нацiональної академiї наук України та Державного космiчного агентства України, Київ
Косм. наука технол. 2020, 26 ;(1):37-47
https://doi.org/10.15407/knit2020.01.037
Мова публікації: Російська
Анотація: 
Напрямком сучасних космічних досліджень, що швидко розвивається, є фізика геокосмосу — фізика верхньої атмосфери, іоносфери і магнітосфери Землі. Специфіка баз даних геокосмічних супутникових проектів визначається характером проведених у космосі спостережень — тривалих сеансів реєстрації параметрів космічного середовища уздовж орбіти супутника (температури, концентрацій заряджених і нейтральних частинок, електричного і магнітного полів тощо; всього кілька десятків найменувань параметрів). Ці вимірювання прив'язуються до положення супутника, а пошук даних за запитом користувача відбувається за умови перетину орбітою супутника просторово-часового вікна, яке задається користувачем. Звідси випливають специфічні вимоги до структури бази даних, до її API та вебінтерфейсу. В Інституті космічних досліджень НАН України і ДКА України ведуться роботи зі створення центру збору, обробки і поширення супутникових даних, програмно-апаратний компонент якої отримав найменування PROMIS.
             Центр створюється в рамках підготовки місій «Іоносат-Мікро» і «Аерозоль-UA», але його ресурси також можуть бути використані для розміщення даних інших геокосмічних місій. Мета статті — ознайомити експертну спільноту з влаштуванням інформаційної системи PROMIS (https://promis.ikd.kiev.ua) і отримати відгуки про зручність її використання та перспективи розвитку.
Ключові слова: інформаційна система, вебдодаток, космічний експеримент, обробка даних, програмне забезпечення
References: 
1. Корепанов В. Є., Крючков Є. І., Лізунов Г. В., Федоренко А. К., Дудкін Ф. Л. Експеримент «Варіант» на супутнику «Січ-1М» — перші результати. Космічна наука і технологія. 2007. 13, № 4. С. 10—17.
2. Космический проект «Ионосат-Микро»: монография. (Под общ. ред. С. А. Засухи, О. П. Фёдорова). Киев: Академпериодика, 2013. 218 с.
3. Лизунов Г. В., Лукенюк А. А., Корепанов В. Е., Шендерук С. Г., Леонтьев А. Ю., Приймак А. И. Космический эксперимент «Потенциал» на спутнике «Сич-2». Космічні дослідження в Україні. 2010—2012. (Під ред. О. П.Федорова). Киев, 2012. C. 7—11.
4. HAPI Data Access Specification. URL: https://github.com/hapi-server/data-specification/raw/master/hapi-2.1.0/... (дата звернення 10.10.2019).
5. Milinevsky G., Yatskiv Ya., Degtyaryov O., Syniavskyi I., Mishchenko M., Rosenbush V., Ivanov Yu., Makarov A., Bovchaliuk A., Danylevsky V., Sosonkin M., Moskalov S., Bovchaliuk V., Lukenyuk A., Shymkiv A., Udodov E. New satellite project «Aerosol-UA»: remote sensing of aerosols in the terrestrial atmosphere. Acta Astronautica. 2016. 123. P. 292—300.
6. Recommendation for space data system standards. URL: https://public.ccsds.org/Pubs/102x0b5s.pdf (дата звернення 10.10.2019).