ПОСИЛЕНА ЗБІЖНІСТЬ ОЦІНОК У ПОЛЬОТНОМУ ГЕОМЕТРИЧНОМУ КАЛІБРУВАННІ

Ткаченко, ОІ
Косм. наука технол. 2019, 25 ;(4):41-47
https://doi.org/10.15407/knit2019.04.041
Мова публікації: Російська
Анотація: 
Розглядається задача польотного геометричного калібрування знімального комплексу космічного апарата. Калібрування трактується як уточнення взаємного кутового положення бортової знімальної камери і зоряного давача у тілі космічного апарата. Це обов’язкова частина підготовки знімального комплексу до знімання і координатної прив’язки наземних об’єктів. Отримані знімки і показники зоряного давача та GPS обробляються на землі. При калібруванні використовуються знімки наземних маркерів.
       Є методи польотного геометричного калібрування на основі отриманих рівнянь вимірювання різного фізичного походження. Ці рівняння розв’язуються методом найменших квадратів. Звичайно використовуються знімки заданих наземних маркерів, але можливі розв’язки задачі із залученням невідомих маркерів. У цій роботі пропонується підхід до отримання розв’язку задачі польотного геометричного калібрування з використанням формул розмитого спостерігача. Такий підхід дозволяє у багатьох випадках послабити негативний вплив збурень і похибок чутливих елементів на точність оцінок параметрів калібрування. Розроблено два різновиди розмитого спостерігача для польотного геометричного калібрування. Перший з них враховує усю сукупність отриманих знімків одноразово. Друга версія спостерігача має рекурентний характер. Усі знімки обробляються послідовно один за одним з негайним коригуванням параметрів калібрування. Такий підхід дозволяє поліпшити збіжність оцінок. Оскільки в даному разі оцінювані параметри калібрування сталі, немає потреби у властивому для подібних алгоритмів етапі прогнозу, і використовується лише процедура оновлення.
       Виклад і аргументи супроводжуються значним об’ємом комп’ютерного моделювання з використанням відомих або невідомих наземних маркерів, зокрема за умов аномальної початкової невизначеності. Результати моделювання підтверджують згадані вище переваги розмитого спостерігача у порівнянні з методом найменших квадратів для польотного геометричного калібрування.-
Ключові слова: знімальна камера, зоряний давач, координатна прив’язка, космічний апарат, наземні маркери, польотне геометричне калібрування, розмитий спостерігач
References: 
1. Lebedev D. V. (2013). In-Flight Geometric Calibration of Optoelectronic Equipment of Remote Sensing Satellite by Unknown Landmarks. Journal of Automation and Information Sciences, N 5, 114—125.
2. Lebedev D. V., Tkachenko A. I. (2000). Information and Algorithmic Aspects of Vehicles Control. Kyiv: Naukova Dumka.
3. Piatak I. A. (1981). A choice of the geo-referencing principles for the measurings. Research of the Ocean by means of the remote methods. Sevastopol. MGI, P 37—44.
4. Piatak I. A. (2010). A choice of the geo-referencing principles for the space snapshots. The Space Technology. The Rocket Armament: A Scientific-technical collection, No 2, 100—107.
5. Tkachenko A. I. (2013). In-flight alignment of the opticalelectronic system of a spacecraft. Journal of Computer and Systems Sciences International, 52(6), 963—971.