Правові форми державно-приватного партнерства для космічної галузі України та відмежування його від суміжних форм договірної співпраці

Малишева, НР, Гурова, АМ
Косм. наука технол. 2019, 25 ;(1):73-84
https://doi.org/10.15407/knit2019.01.073
Мова публікації: Українська
Анотація: 
Досліджуються сучасні наукові підходи до змісту поняття «державно-приватне партнерство». Проаналізовано загальні та специфічні для космічної галузі ознаки його договірних форм, а саме концесії, управління майном, спільної діяльності та змішаних договорів. Окреслено основні проблемні аспекти обрання кожного з них для розвитку окремих видів космічної діяльності, зокрема вказано на деякі законодавчі перепони, до яких віднесено положення статті 4 Закону України «Про підприємництво», окремі норми Господарського кодексу, дублюючі положення самого закону «Про державно-приватне партнерство», а також визначено прогалини вітчизняного законодавства у цій сфері. Окремо розглянуто перспективність використання такої форми державно-приватного партнерства,  як договір про трансфер технологій. Крім цього, на прикладах практики окремих підприємств космічної галузі, а також на основі вітчизняних та зарубіжних наукових праць автори виокремили означені форми державно-приватного партнерства серед інших форм співпраці публічного та приватного суб’єктів: публічних закупівель, аутсорсингу, приватизації. На цій основі сформульовано пропозиції щодо реформування вітчизняного законодавства у сфері державно-приватного партнерства задля стимулювання розвитку космічних технологій.
Ключові слова: аутсорсинг, державно-приватне партнерство, концесія, космічна галузь господарювання, приватизація, публічні закупівлі, спільна діяльність, трансфер технологій