Математичне моделювання параметрів надхолодної системи наддування паливного бака з гасом

Мітіков, ЮО
Косм. наука технол. 2015, 21 ;(5):43–47
https://doi.org/10.15407/knit2015.05.043
Мова публікації: російська
Анотація: 

Досліджується гелієва газобалонна надхолодна система наддування бака вуглеводневим паливом ракети-носія. Розроблено методику математичного моделювання її параметрів з урахуванням стискуваності гелію, збільшення площі прохідного перерізу елементів, що дозують розхід, теплообмінних процесів у балонах, паливному баку. Визначено основні фактори, що впливають на параметри тиску газу у баку — розхід гелію, початкові температури конструкції бака і палива в ньому, величини аеродинамічного теплового потоку у стінки бака.

Ключові слова: гелієва надхолодна система наддування, математичне моделювання
References: 
1. Беляев Н.М. Системы наддува топливных баков ракет.— М.: Машиностроение, 1976.— 335 с.
2. Дегтярев А.В., Кушнарев А.П. Ракета космического назначения сверхмалого класса // Космич. техн. Ракет. вооружение: сб.науч.-техн.ст.— 2014.— № 1.— С.14 —20.
3. Кутателадзе С.С. Основы теории теплообмена.— М.: Наука, 1970.— 338 с.
4. Пат.51806 Україна, МПК B64D 37/00.Спосіб наддування паливного баку ракети / Б.О.Шевченко, Ю.О.Мітіков, А.І.Логвиненко.— Власник ДП «КБ «Південне » — № 200203979; Заявл.29.04.02; Опубл. 16.12.02.— 5 с.

5. Присняков В.Ф., Галась М.И., Мосейко В.А. и др. Определение параметров газа при опорожнении емкости с учетом сжимаемости и сопротивления магистрали // Проблемы высокотемпературной техники: Сб.науч.тр.— Днепропетровск: Днепропетровский нац.ун-т им.Олеся Гончара ,1981.