Розробка ринкових стратегій на ринку супутникових технологій за результатами маркетингових досліджень та аналізу привабливості сегментів ринку

Єрмоленко, ЄО, Удовиченко, ТО
Косм. наука технол. 2015, 21 ;(5):113–121
https://doi.org/10.15407/knit2015.05.113
Мова публікації: російська
Анотація: 

Аналіз привабливості сегментів ринку для просування товарів є однією з ключових форм стратегічного маркетингового аналізу та основою для розробки ринкових стратегій. Пропонуються ринкові стратегії ведення супутникового бізнесу, зокрема в галузі дистанційного зондування Землі та телекомунікацій, визначені на основі сегментації ринку і вивчення привабливості кожного сегменту. Враховані сучасні ринкові умови, які характеризуються динамічністю і складністю кон'юнктури ринку, посиленням конкурентної боротьби.

Ключові слова: комерційний сектор ринку, конкуренція, космічний апарат, мікросупутники, наносупутники, рентабельність, ринкова стратегія, ринок супутникових технологій, сегменти ринку, урядовий сектор ринку, цільовий споживач.
References: 
1. Єрмоленко Є.О., Воротніков В.А. Структурно-логічна модель первинного аналізу рівня привабливості ринків ракетно-космічної техніки// Вісник соціально-економічних досліджень: Зб. наук.праць.— 2013.— Вип.4(51).— С. 66—75.
2. Satellite Manufacturing and Launch Services: 3rd Ed.// Northern Sky Research Report.— USA, 2013.— 17 p.

3. Satellites to be Built &Launched by 2021: A Euroconsalt Research Report // Euroconsalt.— France,2011.— 224 p.