Волоконно-оптичні давачі з імпульсною модуляцією оптичного потоку

Дем'яненко, ПО, Зіньковський, ЮФ
Косм. наука технол. 2015, 21 ;(4):03–18
https://doi.org/10.15407/knit2015.04.003
Мова публікації: російська
Анотація: 

Досліджується проблема метрологічно низьких можливостей вимірювачів на основі аналогових волоконно-оптичних датчиків (ВОД), аналізуються її причини та обґрунтовується перехід до імпульсних (дискретних) принципів модуляції параметрів оптичного потоку в ВОД. Для цього в оптичний потік вводяться додаткові, неоптичні, параметри, на які перекладається роль реципієнтів інформації і з яких ця інформація може бути відтвореною з потрібною точністю. Розроблена схема конструкції ВОД з імпульсною модуляцією інтенсивності оптичного потоку (ІВОД), проведені метрологічні розрахунки параметрів вимірювача лінійних прискорень, побудованого на основі ІВОД.

Ключові слова: імпульсна модуляція, волоконно-оптичні акселерометри, волоконно-оптичні давачі прискорення
References: 
1. Гармаш В.Б., Егоров Ф.А., Коломиец Л.Н.и др. Возможности, задачи и перспективы волоконно-оптических измерительных систем в современном приборостроении // Фотон-Экспресс.— 2005.— 46, № 6.— С.128— 140.
2. Гуляев Ю.В., Никитов С.А., Потапов В.Т., Чаморовский Ю.К. Волоконно-оптические технологии, устройства, датчики и системы // Фотон-Экспресс.— 2005.— 46, № 6.— С.114— 127.
3. Демьяненко П.А. Предельные возможности аналоговых оптических датчиков в составе ВОС // Радиотехника.— 1988.— № 2.— С.88— 90.
4. Демьяненко П.А. Повышение точности измерений в волоконно-оптических системах измерения с оптическими датчиками // Радиотехника.— 1991.— № 2.— С.83 —85.
5. Демьяненко П.А. Точность измерений посредством волоконно-оптических датчиков (проблеми и пути их решения)// Оптоэлектроника и полупроводниковая техника.— 1995.— Вып.29.— С.88 —93.
6. Демьяненко П.А., Зиньковский Ю.Ф., Прокофьев М.И. Прецизионный цифровой акселерометр с волоконно-оптическим датчиком // Изв. высш. учеб. заведений. Радиоэлектроника.— 1997.— 40, № 1.— C.39— 47.
7. Демьяненко П.А., Зиньковский Ю.Ф., Прокофьев М.И. Обработка сигналов в измерителях с импульсными волоконно-оптическими датчиками // Изв. высш. учеб. заведений. Радиоэлектроника.— 1998.— 41, № 8.— C. 54— 60.
8. Дем’яненко П.О., Зіньковський Ю.Ф., Прокоф’єв М.І. Цифровий прецизійний волоконно-оптичний гравіметр// Геодезія, картографія і аерофотознімання.— 1997.— Вип.58.— C. 239— 241.— (Кадастр, фотограмметрія, геоінформатика — сучасні технології і перспективи розвитку: Матер. І Міжнарод. науково-технічної конф., 9— 14 червня 1997 р., Львів, Державний університет «Львівська політехніка»).
9. Дем’яненко П.О., Зіньковський Ю.Ф., Прокоф’єв М.І. Волоконно-оптичний давач для акселерометрів космічних навігаційних систем// Сучасні технології в аерокосмічному комплексі: Матер. IV Міжнарод. науково-технічної конф.— Житомир: Житомирський інженерно-технологічний інститут, 1999.— C. 165— 168.
10. Дем’яненко П.О., Зіньковський Ю.Ф. Методологічні аспекти тлумачення феномену дифракції світла// Вісник НТУУ «КПІ ». Сер. Радіотехніка. Радіоапаратобудування.— 2008.— № 36.— С. 132— 140.
11. Жижин В. Волоконно-оптические датчики: перспективы промышленного применения// Электронные компоненты.— 2010.— № 12.— С. 17— 23.
12. Зиньковський Ю.Ф. Демьяненко П.О., Прокофьев М.И. Измерительные преобразователи на основе волоконно-оптических датчиков // Фотон-Экспресс.— 2005.— 46, № 6.— С. 181— 187.
13. Моисеев В.В., Потапов В.Т. Исследование стабильности волоконно-оптического датчика «отражательного» типа // Радиотехника.— 1988.— № 8.— С. 37— 40.
14. Окоси Т., Окамото К., Оцу М. и др. Волоконно-оптические датчики / Под ред. Т.Окоси: Пер.с япон.— Л.: Энергоатомиздат, 1990.— 256 с.
15. Пат. 2146373 Российской федерации МКЛ G 01 P 15/08. Волоконно-оптический датчик ускорения/ П.А.Демьяненко, М.И.Прокофьев.— Приоритет от 02.08.95.— Выдан 10 марта 2000 г.
16. Тимошенко С.П., Гудьер Дж. Теория упругости/ Пер.с англ. под ред. Г.С.Шапиро.— М.: Наука, 1975.— 575 с.
17. Фара Т., Герлен К., Ландражен А. и др. Транспортируемый гравиметр на холодных атомах разработки LNE-SYRTE: работа в подземных условиях в режиме наилучшей чувствительности // Гироскопия и навигация.— 2014.— 86, № 3.— С.3— 14.
18. Dem’yanenko P.A., Zinkovskiy Yu.F., Prokof ’ev M.I. Digital precision sensor of superlow accelerations// Космічна наука і технологія.— 2000.— 6, № 4.— С.27— 28.
19. Hasegawa A., Kodama Y. Guiding-center soliton in fibers// Opt. Lett.— 1990.— 15, N 24.— P.1443— 1445.
20. Soref R., McMahon D.H. Tilting-mirror fiber optic accelerometer// Appl. Opt.— 1984.— 23 .— P.486— 491.
21. Spillman W.D. Multimode fiber optic accelerometer based on the photoelastic effect// Appl. Opt.— 1982.— 21.— P.2653— 2658.
22. Van As H.R. Im Gigabit-Rausch // Bus. Comput.— 1996.— N 6.— S.81 —83.

23. Webb S.M., Guild K.M., Sian S.S. 337 km unrepeatered transmission at 10 Gbit/s with Raman amplification and clock prechirp// Electron. Lett.— 1996.— 32, N 9.— P.827 —829.