Розробка комплексу апаратури для перспективних космічних досліджень

1Корепанов, ВЄ, Лукенюк, АА, 1Проненко, ВО, Дудкін, ФЛ, Марусенков, АА, Шендерук, СГ
1Львівський центр Інституту космічних досліджень Національної академії наук України та Державного космічного агентства України, Львів
Косм. наука технол. 2015, 21 ;(2):15–26
https://doi.org/10.15407/knit2015.02.015
Мова публікації: українська
Анотація: 

Досліджується можливість зменшення температурного дрейфу нуля ферозондових магнітометрів. Запропоновано новий спосіб зниження дрейфу шляхом створення поля компенсації вимірюваного магнітного поля заданої конфігурації. Запропоновано принцип побудови структурної схеми системи збору та опрацювання наукової інформації для наносупутників і розроблено швидкісний інтерфейс для передачі даних з системи в апаратуру радіолінії. Опрацьовано великий обсяг даних з мікросупутника «Чибис-М» та експерименту «Варіант» на борту супутника «Січ-1М», де працювали бортові комплекси апаратури, виготовленої в ЛЦ ІКД. Виявлено випромінювання потужних ліній електропередач на основній частоті 50 (60) Гц та моди коливань шуманівського резонансу, які просочувалися в іоносферу вище шару F2.

Ключові слова: випромінювання, опрацювання даних, СЗНІ, ферозондовий магнітометр, шуманівські резонанси.
References: 
1.  Aфанасенко М. П., Беркман Р. Я. Анализ работы феррозонда в неоднородном измеряемом магнитном поле // Геофиз. аппаратура. — 1968. — № 38. — С. 32—43.
2. Беркман Р. Я. О влиянии высших четных гармоник в цепи возбуждения магнитных модуляторов // Автоматика и телемеханика. — 1965. — 26, № 2. — С. 384—387.
3. Ваврух М., Корепанов В. Механізм формування ліній гармонічного випромінювання в іоносфері // Вісник Львів. yн-ту. Сер. фіз. — 2013. — Вип. 48. — С. 180—198.
4. Глухов В. С., Лукенюк А. А., Шендерук С. Г. Унифицированный интерфейс бортовых систем КА // Космический проект «Ионосат-Микро». — К.: Академпериодика, 2013. — С. 126—133.
5. Певзнер Е. М., Петров Е. А., Резник Э. Е. Методика построения и расчета компенсатора постоянных магнитных полей // Геофиз. аппаратура. — 1968. — Вып. 38. — С. 25—29.
6.  Средства измерений параметров магнитного поля / Ю. В. Афанасьев, Н. В. Студенцов, В. Н. Хорев и др. — Л.: Энергия, 1979. — 320 с.
7. Янус Р. И. К теории феррозондовых магнитометров для неоднородных магнитных полей // Физ. металлов и металловедение. — 1962. — 14, № 3. — C. 366—373.
8. Dudkin D., Pilipenko V., Korepanov V., et al.  Electric field signatures of the IAR and Schumann resonance in the upper ionosphere detected by Chibis-M microsatel-litej // J. Atmos. and Sol.-Terr. Phys. — 2014. — N 117. — P. 81—87.
9. Dudkin F., Korepanov V., Lizunov G. Experiment VARI-ANT — first results from Wave Probe instrument // Adv. Space Res. — 2009. — 43, N 12. — P. 1904—1909.
10. Korepanov V., Berkman R., Bondaruk B. Advanced flux-gate magnetometer with low drift // Proceedings of XIV IMEKO Word Congress “New measurements — challenges and visions”. — Tampere, Finland. — 1997. — Vol. IVA. — Topic 4. — P. 121—126.
11. Nemec F., Santolic O., Parrot M., Berthelier J. J. Power line harmonic radiation: A systematic study using DEMETER 
spacecraft // Adv. Space Res. — 2007. — 40. — P. 398—403.
12. Primdahl F. Temperature compensation of fluxgate magnetometers // IEEE Trans. Magn. — 1970. — 6, N 4. — P. 819—822.
13. Ripka P. Magnetic Sensors and Magnetometers. — Boston: Artech House, 2001. — 514 p.
14. Space engineering. Space Wire-Links, nodes, routers and networks. — ECSS Secretariat ESA- ESTEC Requirements & Standards Division. — Noordwijk, The Netherlands. — 24 January 2003. - ECSS-E-50-12A. ESA Publications.