Оптичні системи зображувальних фур’є -спектрометрів дистанційного зондування Землі

Колобродов, ВГ, 1Лихоліт, МІ, 1Поздняков, ДВ, 1Тягур, ВМ
1Казенне підприємство спеціального приладобудування «Арсенал», Київ
Косм. наука технол. 2014, 20 ;(5):35–40
https://doi.org/10.15407/knit2014.05.035
Мова публікації: українська
Анотація: 

Проаналізовано варіанти побудови зображувальних фур’є-спектрометрів дистанційного зондування Землі. Значну увагу приділено аналізу можливих оптичних схем, які можуть бути застосовані при розробці зображувальних фур’є-спектрометрів. Розглянуті цхеми можуть бути використані у спектрометрах космічного і авіаційного базування

Ключові слова: дистанційне зондування Землі, зображувальні фур’є-спектрометри
References: 
1. Артюхина Н. К., Климович Т. В., Котов М. Н. Математическая модель функционирования фурье-видеоспектрометра // Вісник НТУУ «КПІ». Сер. Приладобудування. — 2012. — Вип. 43. — С. 35—46.
2. Горбунов Г. Г. Фурье-спектровизоры // Гиперспектральные приборы и технологии: Тез. докл. научно-технической конф. — Красногорск, 2013. — С. 73— 74.
3. Гриб Д. А., Худов Г. В., Маковейчук О. М., Карлов Д. В. та ін. Використання супутникових даних в інтересах оцінки пожежної обстановки при бойовому застосуванні повітряних сил збройних сил України // Системи озброєння і військова техніка. — 2010. — № 3 (23). — С. 176—179.
4. Жолобак Г. М. Вітчизняний досвід супутникового моніторингу лісових масивів України // Космічна наука і технологія. — 2010. — 16, № 3. — С. 46—54.
5. Пат. 2313070 Российская Федерация, МПК G01J3/ 45,G01B9/02. Интерференционный спектрометр [Электронный ресурс] / Грязнов Г. М., Егорова Л. В., Стариченкова В. Д. и др. — Заявл. 26.12.2005; опубл. 20.12.2007. — Режим доступа: http://www.freepatent.ru/patents/2313070
6. Пашков Д. П. Анализ развития оптико-электронных систем дистанционного зондирования Земли // Cистеми управління, навігації та зв’язку. — 2008 — Вип. 4 (8). — С. 15—18.
7. Crites S. T., Lucey P. G., Wright R., et al. A low cost thermal infrared hyperspectral imager for small satellites // Proc. SPIE. — 2011. — 8044, Sensors and Systems for Space Applications.
8. Ferrec Y. Spectro-imagerie aéroportée par transformation de Fourier avec un interféromètre statique àdécalage latéral :réalisation et mise en oeuvre: these pour obtenir le grade deDocteur en Sciences. — UniversitéParis-Sud XI, 2008. — Mode d’accès: http:// pastel. archives-ouvertes.fr/ docs/00/35/71/22/PDF/these_Ferrec.pdf.
 
9. Harvey A. R., Fletcher-Holmes D. W. Birefringent Fourier-transform imaging spectrometer // Opt. Express. — 2004. — 12, N 22. — Mode of access: http:// www. opticsinfobase.org/oe/abstract.cfm?uri=oe-12-22-5368.
10. Lucey P. G. SMIFTS: A cryogenically-cooled spatiallymodulated imaging infrared interferometer spectrometer // Proc. SPIE — 1993. — 1937, Imaging Spectrometry of the Terrestrial Environment.
11. Otten III L. J., Butler E. W., Rafert B., Sellar R. G. Design of an airborne Fourier transform visible hyperspectral imaging system for light aircraft environmental remote sensing // Proc. SPIE. — 1995. — 2480, Imaging Spectrometry .
12. Tingkui Mu, Chunmin Zhang, Daochang Zhao. Analysis of a moderate resolution Fourier transform imaging spectrometer // Opt. Communs. — 2009. — 282. — P. 1699— 1705.
13. Yan Yuan, Xiubao Zhang, Chengming Sun, Zhiliang Zhou. Modeling of the temporally and spatially modulates Fourier transform imaging spectrometer working in orbit // Optik. — 2011. — 122.— P. 1576—1583.
14. Yuen P., Richardson M. An introduction to hyperspectral imaging and its application for security, surveillance and target acquisition // Image Sci. J. — 2010. — P. 1—13.