Мінімальна розділювана різниця температур тепловізора аерокосмічного базування

1Колобродов, ВГ, 2Лихоліт, МІ, 2Тягур, ВМ
1Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Київ
2Казенне підприємство спеціального приладобудування «Арсенал», Київ
Косм. наука технол. 2014, 20 ;(1):23-27
https://doi.org/10.15407/knit2014.01.023
Мова публікації: українська
Анотація: 

Розроблено метод розрахунку мінімальної розділюваної різниці температур (МРРТ) тепловізійних систем спостереження,в якому вплив дисплея і спостерігача на МРРТ виключається. На основі математичної моделі тепловізора аерокосмічного базування отримано рівняння для розрахунку МРРТ. Розглянуто приклад застосування розробленого методу для розрахунку МРРТ тепловізора, який використовує мікроболометричну матрицю, для дистанційного зондування Землі.

Ключові слова: роздільна здатність, тепловізор аерокосмічного базування
References: 
1.  Колобродов В. Г., Лихоліт М. І. Проектування тепловізійних і телевізійних систем спостереження: Підручник. — К.: НТУУ «КПІ», 2007. — 364 с.
2.  Колобродов В. Г., Шустер Н. Тепловізійні системи (фізичні основи, методи проектування і контролю, застосування): Підручник для вузів. — К.: Тираж, 1999. — 340 с.
3.  Ллойд Дж. Системы тепловидения: Пер. с англ. — М.: Мир, 1978. — 416 с.
4.  Тарасов М. М., Якушенков Ю. Г. Инфракрасные системы «смотрящего» типа. — М.: Логос, 2004. — 444 с.
5.  Kaplan H. Practical applications of infrared thermal sensing and imaging equipment. — Washington: SPIE — Optical Engineering Press, 1999. — 164 p.

6.  Karim M. A., Ming L. Gao, Song H. Xheng. Minimum resolvable temperature difference model: a critical evolution // Opt. Eng. — 1991. — 30, N 11. — P. 1788—1796.