База даних коефіцієнтів аерозольного послаблення на чотирьох довжинах хвиль за спостереженнями SAGE II

Білокриницька, ЛМ, Крученицький, ГМ, Міщишина, ІГ
Косм. наука технол. 2012, 18 ;(4):20–29
https://doi.org/10.15407/knit2012.04.020
Мова публікації: українська
Анотація: 
Описано структуру та функціональні можливості об'єднаної бази даних, створеної на основі вимірювань приладу SAGE II на борту КА ERBS з жовтня 1984 p. по квітень 2000 р. на довжинах хвиль λλ 386, 452, 525 і 1020 нм. Розроблено зручний для користувача інтерфейс. На нульовому рівні об'єднана база даних містить первинні дані: вертикальнi профілі концентрації озону, водяної пари, двоокису азоту і аерозолю на чотирьох довжинах хвиль. На першому рівні забезпечується візуальний перегляд даних, їхня фільтрація та пошук, можливість критичного перегляду даних за певними критеріями селекції. На другому рівні зберігається інформація про кліматичні моделі і нормальні образи параметрів (значення спектральних характеристик сезонної мінливості, межі відхилення від сезонного ходу і характеристики довготривалої мінливості). Крім того, є можливість поповнення об'єднаної бази даних значеннями аерозольних індексів, отриманих супутниковою апаратурою класу TOMS-OMI та внесками національних центрів даних. Продемонстровано приклади роботи з базою
Ключові слова: аерозоль, вертикальні профілі, водяна пара, двоокис азоту, об'єднана база даних, озон
References: 
1.  Білокриницька Л. М., Міщишина І. Г., Крученицький Г. М. Вибір та обґрунтування структури інформаційного та алгоритмічного забезпечення даними про оптичну активність стратосферного аерозолю бази даних коефіцієнтів аерозольного послаблення. — Київ, 2011. — 44 с. — (Рукопис деп. у ГНТБ України 25.08.2011; № 66 Ук-Д2011).
2.  Галкина И. Л., Зуев В. В., Крученицкий Г. М. Исспользование электронных таблиц Exel для изучения озоносферных процессов: архивация, анализ, моделирование // Оптика атмосферы и океана. — 2003. — 16, № 10. — С. 943—951.

3.  Уокенбах Д. Професійне програмування на VBA в Exel 2007. — М.—СПБ—Київ: Діалектика, 2008. — 784 с.