Про супутникову зйомку протяжних територій складної конфігурації

Макаров, АЛ
Косм. наука технол. 2012, 18 ;(4):16-19
https://doi.org/10.15407/knit2012.04.016
Мова публікації: російська
Анотація: 
Розглядається ефективність запропонованого методу супутникового знімання протяжних територій складної конфігурації із застосуванням супутників дистанційного зондування Землі з оптико-електронними сканерами високого просторового розділення, що реалізується за допомогою програмного керування орієнтацією супутника під час знімання.
Ключові слова: оптико-електронний сканер, супутникове знімання протяжних територій
References: 
1.  Долинец Ю. С., Мозговой Д. К. Использование снимков со спутников Terra и Aqua для решения актуальных прикладных задач // VI Міжнародна науково-технічна конференція «Гіротехнології, навігація, керування рухом та конструювання авіаційно-космічної техніки». Збірник доповідей. — Київ: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», 2007. — Ч. II. — С. 97—103.
2.  Долинец Ю. С., Мозговой Д. К. Технология спутниковой съемки с ненулевыми угловыми скоростями // X Міжнародна молодіжна науково-практична конференція «Людина і космос»: Збірник тез. — Д., 2008. — С. 495.
3.  Кравец О. В., Мозговой Д. К. Использование данных MODIS для экологического мониторинга и контроля ЧС // Х Міжнародна молодіжна науково-практична конференція «Людина і космос». 9—11 квітня 2008 р., Дніпропетровськ: Національний центр аерокосмічної освіти молоді України ім. О. М. Макарова: Збірник тез. — Дніпропетровськ: НЦАОМ, 2008. — С. 500.
4.  Макаров А. Л., Мозговой Д. К., Хорошилов В. С. и др. Методы повышения эффективности спутниковой съемки произвольно расположенных протяженных участков Земли // 21-я Междунар. конф. «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии». Материалы конф. (Севастополь, 12—16 сент. 2011 г.). — Севастополь: Вебер, 2011. — С. 182—183.
5.  Макаров А. Л., Мозговой Д. К., Хорошилов В. С. и др. Повышение эффективности съемки с помощью космического аппарата земных объектов произвольной конфигурации // Технологические системы. — 2011, № 2 (55). — С. 66—70.
6.  Макаров О. Л., Мозговий Д. К., Кулабухов А. М. и др. Технология спутниковой съемки в процессе перенацеливания // Космічна наука і технологія. — 2011. — 17, № 6. — С. 3—9.
  7. Мозговий Д. К. Методика супутникової зйомки малорозмірних слабоконтрастних об’єктів // Програма наукової конференції за підсумками науково-дослідної роботи університету за 2010 рік. — Дніпропетровськ: ДНУ, 2010. — С. 108.
  8. Мозговой Д. К. Технология съемки протяженных объектов // IX Міжнародна молодіжна науково-практична конференція «Людина і космос»: Зб. тез. — Д., 2007. — С. 439.
  9. Мозговой Д. К. Управление ориентацией КА ДЗЗ высокой разрешающей способности // Вісник Дніпропетр. ун-ту. Ракетно-космічна техніка. — 2009. — Вип. 13, т. 1. № 17/4. — С. 59—65.
10. Мозговой Д. К., Волошин В. И. Спутниковая съемка протяженных объектов // Вісник Дніпропетр. ун-ту. Ракетно-космічна техніка. — 2006. — Вип. 10. — 2, № 9/2. — С. 239—241.
11. Мозговой Д. К., Волошин В. И. Технология съемки прибрежных зон // Современные проблемы рационального природопользования в прибрежных морских акваториях Украины: Тезисы докладов Международной конференции молодых ученых (Кацивели, 12—14 июня 2007 г.). — Севастополь, 2007. — С. 21—22.

12. Мозговой Д. К., Волошин В. И., Бушуев Е. И., Салтыков Ю. Д. Использование новых технологий съемки для повышения эффективности КА МС-2-8 // VII Украинская конференция по космическим исследованиям. Сб. тезисов. 3 — 8 сентября 2007 г., НЦУИКС, Евпатория. — С. 182—183.