Теоретичні аспекти модернізації супутникового чотиривісного монтування ЛД-2

Білінський, АІ, Вовчик, ЕБ, Благодир, ЯТ
Косм. наука технол. 2012, 18 ;(2):55–58
https://doi.org/10.15407/knit2012.02.055
Мова публікації: українська
Анотація: 
Наведено математичні викладки розрахунку координат для чотиривісного монтування. Порівнюються результати розрахунків відповідних координат та швидкостей їхньої зміни для двовісного (альт-азимутального) та чотиривісного монтування. Відмічено переваги чотиривісного монтування для супроводу штучних супутників Землі. Допустимі значення координат та швидкостей їхньої зміни при супроводі супутника та зорі будуть використані під час подальшої модернізації гідувального монтування ЛД-2 у Астрономічній обсерваторії Львівського національного університету імені Івана Франка.
Ключові слова: супровід супутника, чотиривісне гідувальне монтування
References: 
1. Вовчик Е. Б. Повышение точности электрофoтoметрических наблюдений искyсственных небесных тел при работе на малых телескопах: Автореф. дис. ... канд. техн. наук. — К., 1984. — 15 с.
2. Вовчик Е., Выгон В., Крупей С. и др. Двухцветные наблюдeния ИНТ // Наблюд. искусств. небес. тел. — 1988.— № 84, ч.1.— С. 120—124.
3. Лапушка К. К. Спутниковая фотокамера АФУ-75: Руководство для работы. — Рига, М.: Астросовет АН СССР, 1971. — 174 c.
4. Лийгант М., Эйнасто Я. К теории автоматических телескопов для наблюдения искусственных спутников Земли // Астрон. журн. — 1960. — 37, вып. 6. — С. 1087—1095.
5. Масевич А. Г., Лозинский А. М. Фотографические наблюдения искусственных спутников Земли // Науч. информ. — 1970. — № 18. — С. 3—36.
6. Юров Е. А. Сравнение точности наблюдений ИСЗ на лазерных дальномерах «Интеркосмос» с точностью наблюдений на камерах АФУ-75 // Науч. информ. — 1986. — № 58. — С. 14—22.
7. Blagodyr Ja., Bilinsky A., Martynyuk-Lototsky K., et al. Overview and performance of the Ukrainian SLR station «Lviv-1831» // Artif. Satell. — 2007. — 42, N 1. — P. 9—15.
8. Vovchyk Ye., Blagodyr Ya., Bilinsky A., et al. The electrophotometric observations of the artificial objects // Adv. Space Res. — 2001. — 28, N 9. — Р. 1309—1313.
9. Vovchyk Ye., Blagodyr Ya., Bilinsky A., et al. Electrofotometry of the artificial celectial bodies. Problems of the instrument equipment, observations, interpretation of the results // Astron. and Astrophys. Transactions. — 2003. — 22, N 4-5. — P. 645—650.

10. Vovchyk Ye., Blagodyr Ya., Bilisky A., Lohvynenko A. Electrophotometry of artificial celestial bodies: equipment problems, observation and interpretation of the results // J. Quant. Spectrosc. and Radiat. Transfer. — 2004. — 88. — P. 211—217.