Оцінка ефективності пошуку радіосигналів від кореспондентів з взаємно невідомим розташуванням в космосі

Панфілов, ІП, Панфілов, ВІ, Соломко, ОВ, Михайловський, ВГ
Косм. наука технол. 2010, 16 ;(3):68-73
https://doi.org/10.15407/knit2010.03.068
Мова публікації: російська
Анотація: 
Наводяться результати ймовірної оцінки пошуку радіосигналів кореспондентів з взаємно невідомим розташуванням. Отримано формули ймовірності виявлення хоча б одного кореспондента з невідомими координатами і середнього їх числа, які можуть бути виявлені приймальною системою з заданими параметрами. Показано, що навіть багаторазове повторення серій спостережень з використанням відомих методик не дозволяє збільшити ймовірність їх виявлення до якогось прийнятного з практичної точки зору рівня. Це означає практичну неможливість виявлення сигналів від кореспондентів такого типу на космічних відстанях при загальноприйнятому підході без істотнього, на 5-10 порядків, збільшення тимчасових і/або матеріальних витрат при організації вимірювань, що обумовлює необхідність розробки принципово нової стратегії пошуку.
Ключові слова: ймовірність виявлення, радіосигнали, розташування в космосі
References: 
1. Гиндилис Л. М. SETI: Поиск Внеземного Разума. — М.: Физ-матлит, 2004. — 648 с.
2.  Голдсмит Д., Оуэн Т. Поиски жизни во Вселенной. — М.: Мир, 1983. — 488 с.
3.  Кардашев Н. С. О стратегии поиска внеземных цивилизаций // Вопр. философии. — 1977. — № 12. — С. 43—54.
4.  Проблема поиска жизни во Вселенной // Тр. Таллин­нского симпозиума. — М., 1986.
5.  Тартер Дж. Обзор экспериментальных исследований по поиску сигналов внеземных цивилизаций (в радио и оптическом диапазонах). «Космический стог сена» и современные программы SETI в США // Проблема поиска жизни во Вселенной. — М., 1986. — С. 170— 182; 220—225.
6.  Филиппова Л. Н. About the radio-observation of the se­lected SETI-object by RATAN-600, RT-15 and RT-3 as an information for the reflection on the SETI strategy // Тр. Таллиннского симпозиума. — М., 1986.
7.  Черенкова Е. Л., Чернышев О. В. Распространение ра­диоволн. — М.: Радио и связь, 1984. — 272 с.
8.  Шкловский И. Разум. Жизнь. Вселенная. — М.: Янус, 1966.

9.  Allen Telescope Array Fact Sheet // Пресс-релиз инсти­тута SETI. — http://www.seti.org/ata/